Marine and other types of transport insurance : a brief introduction to regulations and conditions on the Swedish market

Marine and other types of transport insurance : a brief introduction to regulations and conditions on the Swedish market

Nu utkommer en ny uppdaterad andra upplaga av boken Marine and Other Types of Transport Insurance . Bland ändringarna märks särskilt en ny Nordisk sjöförsäkringsplan, genomgående har hänvisningar förts in till den nya planen. Syftet med transportförsäkring är att ersätta varuägaren om varan skadas eller förstörs under transporten. Försäkring av varor som transporteras är nära kopplat till den fördelning av risk som gäller enligt transport- och köprättsliga regler. I denna bok redogör författaren för det skydd som olika typer av försäkringar mot transportrisker erbjuder. Även sambandet mellan transportörens ansvar vid förlust av eller skada på godset och transportförsäkringen belyses. Boken är avsedd att användas på utbildningar i juridik, logistik och sjöfartsekonomi samt vänder sig till alla som arbetar med transportförsäkringar. Svante O. Johansson är justitieråd i Högsta domstolen. In later years transport law has become more important due to intense trade between different parts of the world. Merchants must closely consider the risk of loss of or damage to ships and other vehicles as well as goods carried. Insuring transport risks is closely connected to the risks encountered in transport law. In order to avoid such transport risks, insurance can effected. The present book investigates the coverage provided by different types of insurance for transport risks. The link between carrier liability for loss of or damage to goods and transport insurance is also highlighted. This book is mainly written for law students at the university. However, it is also meant to be used by students of logistics, economics and master mariners as well as it can be of use to those who deal with transport law and marine insurance in their day to day work.

Läs mer om Marine and other types of transport insurance : a brief introduction to regulations and conditions on the Swedish market

Marine and other types of transport insurance : a brief introduction to regulations and conditions on the Swedish market

Juridik

Hitta Marine and other types of transport insurance : a brief introduction to regulations and conditions on the Swedish market även hos:
Rulla till toppen