Management by Glädje

Management by Glädje
Management by Glädje
Beskrivning av Management by Glädje

Management by Glädje är ledarskap som förändrar det normala – att endast två av tio medarbetare är engagerade och beredda att göra det lilla extra. Potentialen till ökad effektivitet är alltså enorm och i boken beskrivs hur du kan bli en mer inspirerande chef genom att finna din egen personliga ledarstil. Handfasta forskningsresultat och givande exempel visar att en brinnande organisationskultur som välkomnar glädje och humor ökar effektiviteten. Ledarskap och humor har gemensamma grundförutsättningar men dessvärre sätts ofta likhetstecken mellan seriositet och trist allvar. En inspirerande ledare tar kunderna och konkurrensen på allvar, men inte sig själv. Boken betonar skillnaden i att känna glädje på och att känna glädje i jobbet. Glädje på beskriver lusten, det lättsamma. Glädje i står för mål och mening med uppgiften, det meningsfulla. För att skapa en effektiv organisation krävs att du som chef och ledare bejakar båda parametrarna och här beskrivs hur. Ledarskap för lust och mening är särskilt betydelsefullt nu när det allt oftare ställs krav på kontinuerligt förändringsarbete. Genom Management by Glädje kan ledaren bryta motstånd och skapa engagemang i förändringsprocessen. Management by Glädje är skriven i samma engagerande ton som budskapet; lättsamt och meningsfullt. Författaren bjuder på både glimten i ögat och på djupaste allvar. Om författaren Pontus Bodelsson har varit vd sedan 1998. I sitt ledarskap har han bland annat drivit utmanande förändringsprocesser i mogna företag, grundat ett internationellt konsultbolag med snabb tillväxt och varit ledare för en ideell projektorganisation med femtusen arbetande medlemmar. Idag är han vd för mediekoncernen Helsingborgs Dagblad, dessförinnan vd för Nationalencyklopedin. Han har tagit en Executive MBA, är ekonom, jur. kand. och en flitigt anlitad föreläsare.

Läs mer om Management by Glädje...


Sök bästa pris på Management by Glädje hos: