Lönsamhet i butik : samspelet mellan butikens marknadsföring, kundernas beteende och lokal kunkurrens

Lönsamhet i butik : samspelet mellan butikens marknadsföring, kundernas beteende och lokal kunkurrens

En butik som inte är tillräckligt lönsam tvingas förr eller senare att stänga entrédörren för alltid. I slutändan är det bara lönsamheten som räknas när man ska bedöma en butiks framgång. Syftet med den här boken är att visa hur butikens försäljning, bruttovinst, kostnader och lönsamhet hänger ihop med butikens marknadsföring, konsumenters beteende och lokal konkurrens. För att förstå hur en butiks lönsamhet uppstår och kan förbättras krävs kunskaper som spänner över gränserna för traditionella indelningar av ämnet ekonomi. Med ett tydligt butiksperspektiv ger författarna en pedagogisk och lätttillgänglig beskrivning av teorier och modeller inom ekonomistyrning, marknadsföring, konsumentbeteende och nationalekonomisk konkurrensteori. Teorin kopplas till den praktiska verksamheten via intervjuer med branschmänniskor. Boken riktar sig till såväl högskolestudenter som personer med chefsposition i detaljhandeln. Om författarna Mikael Hernant är ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och verksam vid Högskolan i Skövde och vid Center for Retailing på Handelshögskolan. Mikael har också mångårig erfarenhet från näringslivet via olika chefsbefattningar på ICA:s huvudkontor. Margareta Boström är magister i marknadsföring och verksam vid Högskolan i Skövde, framför allt som kursansvarig inom Butikschefsprogrammet. Hon har även arbetat som projektledare inom IT-branschen och med trycksaksproduktion, ofta med detaljhandelsföretag som uppdragsgivare, samt med butikskommunikation. Vinnare av Årets marknadsföringsbok 2011 Sveriges Marknadsförbund motivering: ’I boken Lönsamhet i butik visar författarna ytterst förtjänstfullt på hur samspelet mellan marknadsföring, ekonomistyrning, beteenden och konkurrens ger framgång i den operativa verksamheten.’

Läs mer om Lönsamhet i butik : samspelet mellan butikens marknadsföring, kundernas beteende och lokal kunkurrens

Lönsamhet i butik : samspelet mellan butikens marknadsföring, kundernas beteende och lokal kunkurrens

Ekonomi & Management

Hitta Lönsamhet i butik : samspelet mellan butikens marknadsföring, kundernas beteende och lokal kunkurrens även hos:
Rulla till toppen