Ledarskap i organisationer

Ledarskap i organisationer

Ledarskap i organisationer är en grundbok i ledarskap på avancerad nivå. I termer av bredd och djup är det en unik tematisering och sammanställning av forskningsläget inom ledarskap. Den genomgång och översikt som Yukl förmedlar utgör ett referensverk, ett måste, för studenter, lärare och forskare inom området ledarskap och organisation. Ledarskap i organisationer kombinerar stor bredd och stort djup vilket gör boken mycket användbar. Den kan användas som kursbok i utbildningar på Mastersnivå i ämnen såsom: företagsekonomi, industriell ekonomi, förändringsledning, ledning och organisation och Human Resource Management. I den svenska upplagan har kapitlen strukturerats om något i jämförelse med den engelskspråkiga versionen. Den svenska upplagan behandlar: ledarskap kontra chefskap, teman inom ledarskapsforskningen, ledarskap i speciella situationer samt integration och sammanfattning som fyra övergripande delar. Syftet med denna struktur är att skapa en tydligare tråd, där diskussionen om ledarskap kontra chefskap (management) utgör en startpunkt som sedan utvecklas och nyanseras. Till denna förändring har det även tillförts exempel på svensk ledarskapsforskning som knyter an till respektive del. Ledarskap i organisationer innehåller bland annat: • Teorier och praktiska råd kring ledarskap • Exempel på svensk ledarskapsforskning • Omarbetade fallstudier för att passa svenska förhållanden Table of Contents: Förord DEL 1 Ledarskap och chefskap KAPITEL 1 Ledarskapets natur KAPITEL 2 Chefskapets natur DEL 2 Teman inom ledarskapsforskningen KAPITEL 3 Ledares egenskaper och färdigheter KAPITEL 4 Olika perspektiv på effektivt ledarbeteende KAPITEL 5 Deltagande ledarskap, delegering och ”empowerment” KAPITEL 6 Tidiga kontextanpassade teorier om effektivt ledarskap KAPITEL 7 Makt och påverkan KAPITEL 8 Dyadiska relationer, attribution och medarbetarskap KAPITEL 9 Karismatiskt och transformativt ledarskap KAPITEL 10 Etiskt, tjänande, andligt och autentiskt ledarskap KAPITEL 11 Kön, mångfald och tvärkulturellt ledarskap DEL 3 Ledarskap i speciella situationer KAPITEL 12 Leda förändring i organisationer KAPITEL 13 Ledarskap i grupper och beslutsgrupper KAPITEL 14 Chefers strategiska ledarskap KAPITEL 15 Utveckla ledarskapskompetens DEL 4 Integration KAPITEL 16 Översikt och integration

Läs mer om Ledarskap i organisationer

Ledarskap i organisationer

Ekonomi & Management

Hitta Ledarskap i organisationer även hos:
Rulla till toppen