Ledarskap i idéburna organisationer

Ledarskap i idéburna organisationer

Ledarskap i idéburna organisationer’ är en utmanande bok. Den är en både teoretisk och praktisk bok för dig som arbetar i idéburna organisationer eller som är intresserad av att skapa engagemang kring en bärande idé. Varför är du aktiv i rörelsen? Vilken är rörelsens bärande idé? Arbetar ni verkligen för att förverkliga den? Eller har formalia blivit viktigare än visionerna? Är rörelsen verkligen i rörelse? Den här boken visar, genom att sammanfatta användbara teoretiska modeller och lång praktisk erfarenhet, vad det innebär att leda och utveckla idéburna organisationer och vad som kan bidra till att sätta rörelsen i rörelse igen. Du får också kunskap om det idéburna ledarskapets 3R som består av tre huvuddimensioner: – Det relationsskapande ledarskapet som handlar om att skapa engagemang. – Det resultatskapande ledarskapet som handlar om att organisera för resultat. – Det rörelseskapande ledarskapet som handlar om driva på för ny rörelse. Om författarna Författaren, Sven Nygren, har genom ett mångårigt arbete som konsult medverkat i ett omfattande utvecklings- och förnyelsearbete i en lång rad folkrörelseorganisationer och andra idéburna organisationer. Boken bygger på dessa erfarenheter och på hans intresse av att hitta teoretiska förklarings- modeller som ger stöd till och utmanar vardagskunskapen hos alla de människor som är engagerade i att åstadkomma rörelse. Boken är skriven under medverkan av Barbro Mellberg och Lotten Kågerman.

Läs mer om Ledarskap i idéburna organisationer

Ledarskap i idéburna organisationer

Ekonomi & Management

Hitta Ledarskap i idéburna organisationer även hos:
Rulla till toppen