Ledarskap – 200 råd

Ledarskap – 200 råd

Percy Barnevik är en av svenskt näringslivs mest framgångsrika företagsledare. Han har bland annat varit koncernchef för ABB, ordförande i Wallenbergs maktbolag Investor, i Sandvik, Skanska och Astra Zeneca. Han var också ledamot i amerikanska General Motors och DuPonts styrelser. År 2000 började han engagera sig i organisationen Hand in Hand som idag skapat 900 000 företag i fattiga länder. Ledare inspirerar och frigör energi hos medarbetarna och teambyggande med förtroende och lojalitet är grundläggande för framgång. Förtroende tar tid att bygga men går snabbt att förlora. Ska ’stora’ saker uträttas krävs ’stora’ team. Ledaren själv måste ha stort självförtroende, ambition och ibland ställa ’orimliga’ krav för att nå extraordinära resultat. Det hjälper om ledaren alltid arbetar, sover överallt och när som helst. Det slitna uttrycket ’walk the talk’ förkroppsligar ledaren. Långtgående delegering och organisering i små enheter sprider ansvar, ökar flexibilitet och motiverar. Men kom ihåg att delegering inte innebär abdikering. Ju mer delegering desto mer kontroll. Helikoptersyn måste också kombineras med gräsrotskontakt. En platt organisation underlättar. Centralisering är en naturkraft som måste motarbetas. Konglomerat är på utdöende och skapas numera bara av chefer med storhetsvansinne. Framgång beror till 90 procent på genomförandet – ’execution’ – och till 10 procent på strategin. Benchmarking där man jämför sig med de bästa samt spridning av ’best practices’ är de starkaste förändringskrafter som finns. Gör ungefär rätt, men gör det snabbt och kraftfullt. Kursen kan justeras efterhand. Håll perfektionisterna borta, de bara tappar tid och gnäll inte över omständigheterna utan gilla läget. Kom också ihåg att ’bara det som mäts blir gjort’. Ledarskap – 200 råd baserar sig i huvudsak på Percy Barneviks egna erfarenheter från olika ledarroller under nära 50 år. Tyngdpunkten ligger på effektiviteten i genomförandet, ’execution’, vilket skiljer framgångsrika ledare och företagare från mindre framgångsrika. Råden täcker ett vitt spektrum från personlig effektivitet till strategi, krishantering, företagsförvärv och inte minst byggande av framgångsrika team.

Läs mer om Ledarskap – 200 råd

Ledarskap – 200 råd

Ekonomi & Management

Hitta Ledarskap – 200 råd även hos:
Rulla till toppen