Ledarintelligens – Så utvecklar du din ledarintelligens med hjälp av själ, hjärta och hjärna

Ledarintelligens – Så utvecklar du din ledarintelligens med hjälp av själ, hjärta och hjärna

Morgondagens ledarskap är ett medmänskligt ledarskap där respekten för individen är i fokus och där ledarrollen väger tyngre än chefsrollen. För att nå framgång i framtidens organisationer gäller det att kunna balansera relation och prestation. I den senaste tidens globala konkurrens har prestationen fått stort utrymme. Men i den här boken lyfter författaren fram den mänskliga aspekten i ledarskapet, som är så viktig för att både kunna bidra till att medarbetare hittar sin motivation och att möta kraven från en snabbföränderlig omvärld. Läs mer I boken får du såväl tankeväckande idéer kring själslig, emotionell och rationell intelligens som konkreta verktyg för att utveckla din egen ledarintelligens och förslag till arbetsformer för att skapa ett samverkande och utvecklingsvänligt arbetsklimat. LQ = SQ+EQ+IQ Ledarintelligens = själslig intelligens + emotionell intelligens + kognitiv intelligens Sagt om boken ”I nya tider krävs nya sätt att använda gamla kunskaper. I LQ – Ledarintelligens väver Ronthy samman nutidens krav på rörlighet med ofta bortglömda kunskaper om människans grundläggande behov. Här kan du läsa om hur du skapar mening för dig själv och dina medarbetare. Boken är en pragmatisk handbok för det moderna ledarskapet. Om du bara ska läsa en enda ledarskapsbok, läs denna.” – Johan Oljeqvist Vd, Fryshuset ”Framtidens ledarskap behöver bli mer mänskligt och mindre systeminriktat. Marika Ronthy ger i boken svar på det jag inte trodde var möjligt. Jag vill varmt rekommendera LQ – Ledarintelligens till den som från och med idag vill attrahera, rekrytera och utveckla morgondagens ledare.” – Dag Strömqvist Administrativ chef, Sveriges Television AB ”LQ – Ledarintelligens är en mycket tankeinspirerande bok. Den innehåller praktiska frågor, reflekterande tips och uppslagsrika exempel som adresserar frågan om meningsfullt ledarskap. Den fångar upp hur det är att arbeta med fördjupad insikt genom att dialogisera i mellanrummet mellan människor. Testa själv hur du kan komma över din komfortgräns och bli en mer medveten ledare!” – Leif Edvinsson The World´s First Professor of Intellectual Capital ”Boken LQ – Ledarintelligens av Marika Ronthy ger oss en välbehövlig och nödvändig kompass till nuet och mot framtiden för att kunna hantera och utveckla vårt ledarskap. Om man söker ett nyckeltal, ett ”BNP” för att få tillväxt i ledarrollen, ger denna bok både mental vägledning och konkreta verktyg. Läs den!” – Marina Westman Personalchef, Första AP-fonden Om författarna Marika Ronthy, leg. psykolog med över 30 års erfarenhet av handledning av chefer, driver ett konsultbolag, Amfora FutureDialogue AB, som är ett nätverk av människor från forskarvärlden, offentlig verksamhet och näringslivet. Kombinationen av samtida forskning och många års praktisk tillämpning av ledarutveckling har bl.a. dokumenterats i hennes tidigare utgivna böcker: • Utveck

Läs mer om Ledarintelligens – Så utvecklar du din ledarintelligens med hjälp av själ, hjärta och hjärna

Ledarintelligens – Så utvecklar du din ledarintelligens med hjälp av själ, hjärta och hjärna

Ekonomi & Management

Hitta Ledarintelligens – Så utvecklar du din ledarintelligens med hjälp av själ, hjärta och hjärna även hos:
Rulla till toppen