Kundfokus : skapa kundvärde och hållbara resultat

Kundfokus : skapa kundvärde och hållbara resultat

”Vi har kunden i fokus” kan tyckas vara en sliten klyscha. Men vad innebär egentligen kundfokus? Hur skapar man en kundfokuserad verksamhet och vilka är fördelarna med en sådan? I den här boken får du inspiration och kunskaper för att kunna arbeta för och med kunden. Läs mer Boken hjälper dig att systematiskt arbeta med målet att öka andelen nöjda kunder och i förlängningen även öka lönsamheten. Här finns både ett strategiskt och ett operativt perspektiv och boken är praktiskt upplagd med exempel och råd från framgångsrika verksamheter. Författarna visar även på innovationer och trender kopplat till kundernas förväntningar (eller beteenden) och verksamheters utvecklingsmöjligheter. Boken bygger på författarnas egna erfarenheter av kundfokuserat förhållningssätt samt djupintervjuer med företagsledare inom olika branscher. Läsaren får ta del av utmaningar och möjligheter kopplade till kundinsikt, kundvärde och kundupplevelse. Frågerutor, tipslistor, tankar och berättelser ger vägledning och stöd när du vill utveckla en mer kundfokuserad verksamhet. Om författarna Eva Bloch har mer än 25 års samlad erfarenhet från tjänsteintensiva branscher (hotell, underhållning, persontransport, träning & hälsa) inom ledning, försäljning och service. Idag arbetar hon som interimschef, konsult och föreläsare, med inriktning mot kundfokusutveckling. Adéle (Ada) Elmgart har en universitetsexamen i tjänste- och relationsmarknadsföring samt mångårig yrkeserfarenhet inom varierande branscher, exempelvis besöksnäring och handel. Ada har även internationell erfarenhet av att arbeta med kunden i fokus, som frilansande fotograf, i Asien, USA och Mellanöstern. Idag arbetar Ada som föreläsare, utbildare och konsult.

Läs mer om Kundfokus : skapa kundvärde och hållbara resultat

Kundfokus : skapa kundvärde och hållbara resultat

Ekonomi & Management

Hitta Kundfokus : skapa kundvärde och hållbara resultat även hos:




Rulla till toppen