Kreativt gestaltande psykoterapi

Kreativt gestaltande psykoterapi

Med denna bok vill Anna Gerge och hennes medförfattare Maria Ranch och Gabriella Rudstam ge en vetenskapligt förankrad bakgrund till varför de kreativt gestaltande metoderna är så värdefulla i psykoterapeutiskt arbete. Samtidigt betonar de att den djupast skapande terapiformen är att i samspel med patienten bidra till positiv förändring och integration. Boken inleds med en genomgång av modern neurovetenskap, anknytningsteori och förklaringar till varför kreativt gestaltande terapeuter behöver lära sig mer om psykisk traumatisering, dissociation och klinisk hypnos. Gemensamma nämnare för kreativt gestaltande metoder och kännetecken för de konstnärliga terapiformerna presenteras. Därefter följer utförliga beskrivningar av både expressiva och receptiva tillämpningar av de olika kreativt gestaltande terapimetoderna; bild-, dans- och musikterapi, (psyko)drama, uttryckande konstterapi – Expressive Art Therapy – EXA samt symboldrama. Boken avslutas med rika exempel på hur metoderna kan användas i handledning och behandling. De tre författarna är psykoterapeuter och psykoterapihandledare med gedigna utbildningar och lång erfarenhet av kliniskt arbete och handledning inom de olika kreativt gestaltande metoder de beskriver. Om tidigare böcker av Anna Gerge: Om Trauma – Psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik: … Vi får en gedigen genomgång av dessa begrepp: PTSD, komplex traumatisering och dissociativ problematik, både med avseende på diagnostik och med utmärkta kliniska vinjetter. Behandlingen som beskrivs sker med olika psykoterapeutiska metoder/tekniker. Trauma, som är ett mycket gediget arbete, vänder sig till professionella inom svensk psykiatri. … Pekka Kataja, BTJ Häftepos 10108202. Om böckerna Hypnos i psykoterapeutiskt arbete – ett integrativt perspektiv och Trauma – Psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik: … ett mycket ambitiöst projekt som vilar på en bred klinisk erfarenhet kombinerad med en gedigen sakkunskap inom det psykoterapeutiska området. … Thomas Nilsson, fil. Dr. psykolog. Om Psykoterapi vid dissociativa störningar: Detta verks författare presenterar den mest omfattande diskussion och beskrivning kring dissociativa störningar som presenterats på svenska. … Dessutom bidrar de med värdefull och brukbar kunskap kring diagnosticering och behandling av dessa störningar. Etzel Cardeña, professor i psykologi, Lunds Universitet.

Läs mer om Kreativt gestaltande psykoterapi

Kreativt gestaltande psykoterapi

Medicin

Hitta Kreativt gestaltande psykoterapi även hos:
Rulla till toppen