Kinas förste kejsare

Kinas förste kejsare

Ingen epok i Kinas historia är så full av dramatiska och omvälvande skeenden som den korta Qin-dynastin under slutet av 200-talet före Kristus. Det var då Kina enades under kejsaren Qin Shi Huangdi, men först efter inbördeskrig som krävde mer än hälften av civilbefolkningens liv. Den världsberömda kinesiska muren uppfördes och det enorma underjordiska gravmonumentet med dess terrakottaarmé, återupptäckt 1974, byggdes. Världshistoriens första bokbål genomfördes och 460 lärda män begravdes levande på kejsarens befallning. Kejsaren själv undkom ett spektakulärt mordförsök men dog i sviterna efter ett odödlighetspiller som han intagit. Och inte nog med detta denna centrala epok i Kinas historia fann sin perfekte skildrare i Sima Qian. Sima Qian (145-ca. 86 f.Kr.) är Kinas första och mest inflytelserika historiker. Även om han själv kastrerades och fängslades för sina ställningstaganden har hans storverk Shiji överlevt alla senare maktskiften i Kinas historia. Det är i dag det mest berömda enskilda historieverket på kinesiska. Detta urval texter ur hans storverk är det första som översatts till svenska. Originalets titel: Shiji Översättning: Bengt Pettersson ’Det är ovanligt att läsa en så lättillgänglig och nöjsam tolkning av en historisk urkund som denna. Pettersson avhåller sig från överdrivet akademiska later och hans glesa fotnoter inskränker sig till rena förklaringar och förtydliganden. Den uråldriga texten får en modern lyster utan filter mot den historiska verkligheten: våldsam, godtycklig men alltjämt driven av mänskliga passioner och brister. Genom Qians skrift är det möjligt att komma de gamla intrigmakarna och maktspelarna nära – och som enda källa från tiden blir hans ord av särskild tyngd.’ Johan Köhler, Litteraturmagasinet ’Han rapporterar om dramatiska händelser, politiska intriger och maktkamper, ingenjörskonstens och teknikens framsteg, jordreformsliknande åtgärder, samt tecknar biografier av olika färgstarka makthavare och adelsmän. Sinologen Bengt Pettersson har översatt 7 av historiekrönikans 130 kapitel som handlar om Förste kejsaren och hans tid. Qin-kejsaren tecknas av Sima som barbarisk och obildad, inte minst för att konfucianismen (Han-dynastins statsreligion som förespråkar bildning och vördnad mot överordnade) motarbetades under Qin-tiden. Översättarens utmärkta introduktion gör boken tillgänglig för den allmänt historieintresserade.’ BTJ

Läs mer om Kinas förste kejsare

Kinas förste kejsare

Biografier & Memoarer

Hitta Kinas förste kejsare även hos:
Rulla till toppen