Kategoristyrt inköp : lärdomar från IKEA

Kategoristyrt inköp : lärdomar från IKEA

Hur är det möjligt att sälja ett kök 30 procent under marknadspriset? Varför är varmkorv billigare på Ikea än i livsmedelshandeln? Hur kan priset på bordet Lack vara hälften av vad det kostade när det lanserades för 35 år sedan och hur gör Ikea för att köpa in produkter till så låga priser? Denna bok är resultatet av 25 års erfarenheter från strategiskt inköp på Ikea samt, under senare år, ett samarbete med flera företag och även med Handelshögskolan i Stockholm. Boken är inte bara en fallstudie, utan den beskriver kategoristyrt inköp på ett sätt som är relevant för många företag i olika branscher. Texten förenar praktiska erfarenheter med teoretiska principer i en granskning av följande frågor: När är kategoristyrt inköp en lämplig metod och varför? Hur skapar kategoriteamen resultat som samtidigt stärker företagets strategiska position? Hur kan företaget organisera och implementera en kategoribaserad organisation? Vad skiljer succé från misslyckande? Från förordet: Magnus Carlsson har skrivit en bok som till stora delar är sensationellt bra. Jag har inte sett någon likvärdig presentation av hur en organisation kan driva ett effektivt inköpsarbete. Hela den arsenal av metoder och tekniker som finns tillgänglig lyfts in och integreras i sitt affärsmässiga sammanhang. Det är en skolad praktiker som generöst delar med sig av hela sin rika erfarenhet från Ikea, en av de mest beundrade inköpsorganisationerna i världen. Bokens målgrupp är bred. Det handlar om att driva effektivt inköpsarbete med relevans långt utanför Ikea. Jag tror att alla som på något sätt kommer i kontakt med inköpsarbete, inköpare, inköpsledare, chefer med ansvar för att effektivisera sin organisation och även studenter kommer att ha stor glädje av att ta del av bokens innehåll. Björn Axelsson Professor Handelshögskolan i Stockholm Om författaren. Magnus Carlsson har 25 års erfarenhet av strategiskt inköp inom Ikea. Han var inköpschef för flera internationella inköpskontor och ansvarade för Ikeas globala textil-, metall- och fanermöbelinköp samt för centralt inköp av komponenter och råmaterial. Han ledde också framtagandet av Ikeas koncept för leverantörsutveckling och för Ikeas affärsplaneprocess. Han har dessutom varit strategiskt

Läs mer om Kategoristyrt inköp : lärdomar från IKEA

Kategoristyrt inköp : lärdomar från IKEA

Ekonomi & Management

Hitta Kategoristyrt inköp : lärdomar från IKEA även hos:
Rulla till toppen