Kapitalet i tjugoförsta århundradet

Kapitalet i tjugoförsta århundradet

Tillväxten är det stigande tidvatten som lyfter alla båtar.Så kan den teori formuleras som i många år väglett västvärldens ekonomer och politiker. Ekonomiska klyftor har ansetts vara av mindre intresse, eller rentav ointressanta, eftersom man levt i tron att marknaden i slutändan kommer att ställa allt till rätta.På senare tid har emellertid en rad forskare framträtt som starkt ifråga­sätter detta synsätt. En av dem är Thomas Piketty. I Kapitalet i tjugo­första århund­ra­det visar han, med ny och omfattande statistik från tjugo länder och fyra århundraden, hur en allt större ojämlikhet vad gäller förmögenhet och inkomst har vuxit fram de senaste årtiondena – tvärtemot förutsägelser­na om att välståndet skulle komma alla till del. Efter några lyckliga decennier i mitten 1900-talet, då ojämlikheten mins­kade, är den idag för flera länder tillbaka på nivåer som inte setts sedan 1930-talet eller rentav 1800-talet.Starka ekonomiska krafter verkar dessutom för att ojäm­lik­­­he­ten kommer att fortsätta att öka än mer, vilket kan innebära ett hot mot demokratin och de värderingar om social rättvisa som den är grundad på. Men det finns också möjliga motkrafter, där en ändrad politisk inriktning mot att återupprätta någon form av demokratisk kontroll över kapitalismen, kan spela en viktig roll.Kapitalet i tjugoförsta århundradet är ett ovärderligt bidrag för att förstå de mäktiga ekonomiska mekanismer som styr våra moderna sam­hällen. Den är också ett tungt argument för varför jämlikhetsfrågan måste återfå sin centrala plats i varje diskussion om hur framtidens sociala liv ska se ut.OM FÖRFATTARENThomas Piketty, född 1971, är en fransk national­eko­nom specia­li­serad på ojämlikhet i fördelning av inkomst och förmögenhet. Han är professor vid École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris School of Economics och London School of Economics.OM BOKEN’Thomas Piketty är inte något känt namn, men det kommer kanske att förändras genom publiceringen av hans storartade och förkrossande betraktelse om ojämlikhet, Kapitalet i tjugoförsta århundradet. Piketty har skrivit en i sanning enastående bok. Det är ett verk som förenar stor historisk överblick – när hörde du senaste en ­ekonom åberopa Jane Austen och Balzac? – med omsorgsfull analys av data. Och fastän Piketty gör sig lustig över den nationalekonomiska professionen för dess barnsliga passion för matematik, så underbygger han sin egen diskussion med en ekonomisk modell som är något av ett konststycke, ett angreppssätt som integrerar analys av ekonomisk tillväxt med fördelningen av inkomst och förmögenhet. Det här är en bok som kommer att förändra både hur vi ser på samhället och den nationalekonomiska praktiken.’ Paul Krugman i New York Review of BooksPaul Krugman tilldelades 2008 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.’Kapitalet i tjugoförsta århundradet är ett standardverk för en ny tid. En klassiker. Det ekonomiska para­digmskiftet mellan två hårda pärmar. En b

Läs mer om Kapitalet i tjugoförsta århundradet

Kapitalet i tjugoförsta århundradet

Ekonomi & Management

Hitta Kapitalet i tjugoförsta århundradet även hos:
Rulla till toppen