Inköp och supply chain management : analys, strategi, planering och praktik

Inköp och supply chain management : analys, strategi, planering och praktik

Professor Arjan J. van Weeles Inköp och Supply Chain Management är en av världens ledande böcker inom området. Denna femte kraftigt nedarbetade och utökade upplaga ger både en komplett introduktion och en uttömmande presentation av den senaste utvecklingen. Boken tar upp exempel från globala organisationer som Volvo, Intel, Shell, Sony och Tesco som visar på utmaningarna i dagens inköpsprocesser, samtidigt som den behåller ett kritiskt förhållningssätt förankrat i de senaste forskningsrönen. Många avsnitt är helt omarbetade och nya kapitel har tillkommit, bland annat om den senaste utvecklingen inom inköp av tjänster, socialt ansvar vid inköp och strategier för category sourcing. Särskilt nämnvärt i den nya upplagan: – En grundlig redogörelse av flera viktiga ämnen som: socialt ansvar vid inköp, offentlig upphandling, leverantörssamarbeten och e-handel. – Boken behandlar de senaste förändringarna i europeisk upphandlingslagstiftning. – Viktiga teman och principer sammanfattas i fallstudier som återfinns i slutet av varje delavsnitt – några konstruerade av författaren, andra inlånade från välrenommerade leverantörer. – Ett rikt urval av nya termdefinitioner samt en ordlista, vilket ger en god översikt över centrala termer och akronymer. Boken är ovärderlig på kurser i inköp och Supply Chain Management på alla nivåer, men riktar sig också till program och chefspersoner inom operativ verksamhet, affärslogistik och Supply Chain Management. Alla de som vill förkovra sig inom området och de som värnar om inköpsprofessionens fortsatta utveckling är att gratulera. Detta är, som bred lärobok betraktat, en av de bästa texter om inköp som finns att tillgå, kanske den allra bästa! Professor Björn Axelsson, Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer om Inköp och supply chain management : analys, strategi, planering och praktik

Inköp och supply chain management : analys, strategi, planering och praktik

Ekonomi & Management

Hitta Inköp och supply chain management : analys, strategi, planering och praktik även hos:
Rulla till toppen