I huvudet på en chef – Konsultens och psykologens lösningar på 19 ledarskapsdilemman

I huvudet på en chef – Konsultens och psykologens lösningar på 19 ledarskapsdilemman

– Vad är det som orsakar den irriterande stämningen på företaget? – Hur hanterar du det svåra samtalet? – Hur använder du din chefsmakt? – Vad ligger bakom den ständiga sjukfrånvaron? Det här är bara några exempel på alla de frågor som du som chef, nybliven eller lite mer erfaren, kan behöva ta tag i. I den här boken får du hjälp och stöd att hantera en rad olika problem du kommer att möta på din arbetsplats. Läs mer Författarna presenterar 19 vanliga ledarskapsdilemman utifrån verkliga situationer från olika företag och organisationer, ger sina analyser och föreslår sedan lösningar på problemen. Eftersom de har erfarenhet från såväl generell affärsutveckling som mer personrelaterad arbetspsykologi, kommenterar de varje problem utifrån konsultens respektive psykologens roll, vilket ger både ett helikopterperspektiv och en situationsanpassad analys. Genom att varje kapitel kan läsas för sig får du möjlighet att fokusera på det som är viktigast för dig här och nu. Sagt om boken ’Boken I huvudet på en chef greppar chefsrollen från både en organisatorisk och en beteendemässig utgångspunkt. Detta är enligt min erfarenhet ett mindre vanligt angreppssätt och därför fyller boken en viktig lucka i den ’handledningslitteratur’ som alla chefer har glädje och nytta av. De exempel som boken behandlar är sådana som alla chefer förr eller senare kommer att uppleva. Därför är den oumbärlig för chefer som vill ta ett helhetsgrepp kring chefskapet, inte minst för den relativt nye chefen.’ – Rolf Bjerndell, Ordförande och styrelseledamot i ett flertal styrelser samt flerårig vd i Livsmedelsindustrin ’I Huvudet på en chef är en bok som du kommer att återvända till. Dualismen mellan psykologen och konsulten kring just de viktiga chefsdilemman som du redan har stött på eller kommer att råka ut för är ytterst belysande. Vi är alla människor som behöver hantera såväl känslor som struktur – det gäller från styrelserummet till verkstadsgolvet. Här får du praktiska, vardagliga råd från två som sett det mesta vad gäller chefskap. ’ – Lars-Erik Forsgårdh, Styrelseordförande i StyrelseAkademien Sverige ”I den här boken finns en stor kunskapsbas att hämta inspiration och stöd ifrån. Trots att jag själv arbetat aktivt med många av frågeställningarna i denna bok – under lång tid i ledande positioner, både inom privat näringsliv och offentlig verksamhet, nationellt och internationellt – gav den mig nya, intressanta tankar och idéer kring ledarskap.’ – Semmy Rülf, Regional Director China, US, FRA, SPA, ITA VisitSweden UK Om författarna Rickard Hagtorn är internationell ekonom och har varit verksam som konsult inom affärsutveckling och ledarskap i 22 år i det egna bolaget Strategisk Utveckling AB. Han är också författare till böckerna Målstyrd Försäljning, Ledare, behövs dom? och Handledarskap . Han har specialiserat sig på att genomföra förändringsarbete som berö

Läs mer om I huvudet på en chef – Konsultens och psykologens lösningar på 19 ledarskapsdilemman

I huvudet på en chef – Konsultens och psykologens lösningar på 19 ledarskapsdilemman

Ekonomi & Management

Hitta I huvudet på en chef – Konsultens och psykologens lösningar på 19 ledarskapsdilemman även hos:
Rulla till toppen