Högt blodtryck – Sänka blodtrycket med hjälp av guidad självhypnos

Högt blodtryck – Sänka blodtrycket med hjälp av guidad självhypnos

Självhypnos är ett effektivt sätt att lära sig avslappning och stresshantering. I ett djupt avslappnat tillstånd blir vårt undermedvetna (omedvetna jag) mottagligt för suggestioner som kan hjälpa oss att hantera vår hälsa och vårt mående. Ditt medvetna jag är den som får handskas med all stress, det må vara i trafiken, på jobbet, med barnen, medan ditt undermedvetna är den länk som styr dina reaktioner och dina beteenden. Självhypnos är ett utmärkt redskap som kan hjälpa ditt sinne att reagera på stress på ett adekvat sätt. Detta kan bidra till att ditt blodtryck stabiliseras till en hälsosam nivå. Detta självhypnos-program kan hjälpa dig att frigöra dig från den påfrestning som stress orsakar på din kropp. Ditt undermedvetna lär din kropp att reagera mindre negativt på stress så att blodtrycket kan hållas mer stabilt. Vad är det undermedvetna? Ditt undermedvetna är ansvarigt för alla de automatiska processer som vi oftast inte tänker på, inklusive instinkter och vanor. Ditt undermedvetna styr din kropp och din hälsa – såväl fysiskt som känslomässigt. Ditt undermedvetna är påverkbart, vilket är något som kan användas konstruktivt. Man skulle kunna säga att det undermedvetna är länken mellan ditt sinne och din kropp. Det har gjorts beräkningar som visar att majoriteten av alla sjukdomar har en psykisk orsak, vilket då innebär att positiva förändringar i det undermedvetna kan befrämja hälsan. Att åstadkomma förändringar i det undermedvetna är mycket lättare om vi är i ett avslappnat tillstånd. Det är därför som självhypnos blir så givande. Genom självhypnosen är det möjligt att nå ner till det undermedvetna och där tillvarata länken mellan sinnet och kroppen, inte bara för att sänka blodtrycket, utan också för att påverka känslor och ändra självbegränsande föreställningar till positiv kraft. Hur känns självhypnos? Självhypnos är inte detsamma som att sova eller tappa medvetandet. Du behåller kontrollen. Självhypnos är avslappning i naturlig form. Du är medveten om allt i din omgivning eftersom hypnos är ett tillstånd av högre medvetenhet

Läs mer om Högt blodtryck – Sänka blodtrycket med hjälp av guidad självhypnos

Högt blodtryck – Sänka blodtrycket med hjälp av guidad självhypnos

Filosofi & Religion

Hitta Högt blodtryck – Sänka blodtrycket med hjälp av guidad självhypnos även hos:
Rulla till toppen