Guds dödgrävare : har vetenskapen begravt Gud?

Guds dödgrävare : har vetenskapen begravt Gud?

DEN BILD SOM OFTA förmedlas i dag är att vetenskapen har avlivat Gud och slutgiltigt begravt honom. Många hävdar att ateismen är den enda intellektuellt hållbara ståndpunkten och att hänvisningar till Gud enbart hämmar den vetenskapliga utvecklingen. I denna intressanta och klargörande bok hjälper professor John Lennox läsaren att pröva dessa påståenden. Är det sant att vetenskapen ger stöd åt ateismen? Eller kan det rent av vara så att teismen – gudstron – stämmer bättre överens med dagens vetenskapliga fakta än ateismen? Har vetenskapen begravt Gud eller inte? – – – ”[Den här boken] är enligt min mening en skoningslös demolering av Dawkins alltför långtgående slutsatser från biologi till religion som han ger uttryck för i sin bok Illusionen om Gud. Än mer förödande blir den eftersom Lennox angriper honom på vetenskapens egna premisser.”  Melanie Phillips, känd brittisk krönikor i tidningarna Daily Telegraph och The Spectator . – – –  Om författaren: John Lennox  är professor i matematik vid Oxforduniversitetet och docent i matematik och vetenskapsfilosofi vid Green Templeton College i Oxford. Han har publicerat över 70 artiklar i vetenskapliga tidskrifter och skrivit ett flertal böcker och monografier. Lennox har på senare år med framgång debatterat vetenskap och tro med ledande nyateister som Richard Dawkins, Christopher Hitchens och Michael Shermer. Guds dödgrävare – Har vetenskapen begravt Gud? är hans första bok på svenska.

Läs mer om Guds dödgrävare : har vetenskapen begravt Gud?

Guds dödgrävare : har vetenskapen begravt Gud?

Filosofi & Religion

Hitta Guds dödgrävare : har vetenskapen begravt Gud? även hos:
Rulla till toppen