Från ord till handling : framgångsrikt förändringsarbete med OBM

Från ord till handling : framgångsrikt förändringsarbete med OBM

Lyckade förändringsprojekt engagerar chefer och medarbetare att förändra beteenden. Nyckeln till framgång ligger i att skapa delaktighet och motivation för beteendeförändringar. Mindre väl genomförda förändringsprojekt leder inte bara till uteblivna resultat utan riskerar att ge upphov till ohälsa, i form av stress och frustration. OBM (organizational behavior management) är en metod som utgår från psykologisk vetenskap kring motivation och beteende, och som handlar om att systematiskt genomföra förändringar i organisationer. Boken introducerar läsaren för OBM och inlärningspsykologi, som är den bakomliggande, vetenskapliga psykologiska teorin. På ett metodiskt sätt presenteras hur förändringsarbetet kan ledas från vision till långsiktigt hållbara resultat. Konkreta beteenden står i fokus från ledning till operativ nivå. Från ord till handling vänder sig till personer i organisationer som förväntas leda förändringsarbeten, stora som små: chefer som vill införa nya arbetssätt i sina team företagsledningar som står inför omorganiseringar externa eller interna konsulter som leder projekt kring utveckling av organisationskultur HR-personal som vill arbeta med förbättringar av arbetsmiljön studenter inom områden som PA, management och organisationspsykologi.

Läs mer om Från ord till handling : framgångsrikt förändringsarbete med OBM

Från ord till handling : framgångsrikt förändringsarbete med OBM

Ekonomi & Management

Hitta Från ord till handling : framgångsrikt förändringsarbete med OBM även hos:
Rulla till toppen