Förbränningsmotorns gasväxling och uppladdning

Förbränningsmotorns gasväxling och uppladdning

Boken är en vidareutveckling av BoostBusters tidigare utgivna kompendieserie: Kompendium 1: Encylindriga 4-takts SI motorer Kompendium 2: Flercylindriga 4-takts SI motorer Kompendium 3: Uppladdade 4-takts SI motorer Kompendium 4: Uppladdade 2-takts SI motorer Kompendium 5: Avancerad Uppladdning 4-takts motorer Innehållet är helt uppdaterat och utvecklat, snyggare förpackat med färgbilder och finns dessutom i en engelsk upplaga. Bokarkitekturen tillåter också en större helhet mellan de olika delarna. Boken är en lärobok och skall kunna läsas helt på egen hand men även kombineras med föreläsningsserien på fyra heldagar som kan beställas separat. Den är skriven som en vanlig textbok men innehåller också exemplifieringar avsedda att underlätta förståelsen. Boken kan med behållning läsas av alla med ett grundmurat motorintresse och antalet ekvationer är därför begränsat till ett minimum. För de läsare som vill fördjupa sig ytterligare hänvisas till den litteratur som står i referenslistan längst bak i boken. Författaren Lennarth Zander arbetar på Volvo i Eskilstuna. Han är civilingenjör från maskinteknik på Chalmers och har tidigare bl.a. varit verksam som doktorand på Chalmers såväl som specialist på uppladdning och gasväxling inom Volvokoncernen. På fritiden har Lennarth byggt om en hel del motorcyklar och bilar avseende gasväxlings- och uppladdningssystem. Ur innehållet: Förbränningsmotorn i största allmänhet Motorer och människor är släkt! Förbränningsmotorns olika delsystem Gasväxling Beräkning och provning kompletterar varann Inre och yttre gasväxling Gasväxling ? Encylindrig 4-taktsmotor Simuleringsprogrammet GT-Power Presentation simuleringsobjekt Simulering olika geometrier Gasväxling ? Flercylindrig 4-taktsmotor Flercylindrigheten påverkar gasväxling men inte förbränning När behöver flercylindrighetens betydelse för gasväxlingen beaktas? Summering av fördelar och nackdelar med flercylindrighet Simuleringar på några intressanta flercylindriga motorer med olika tändföljder med 1cyl som referens 2 cyl. olika tändföljd, 3 cyl. 120 deg., 4 cyl. motorer 5 cyl. radmotor, 6 cyl. motorer, 8 cyl. V-motor Uppladdade 4-taktsmotorer Aspekter på cylinderantal och överladdning Designaspekter uppladdningsaggregat. Designaspekter Turbo Hastighetstrianglar kompressor samt Eulers ekvation Hastighetstrianglar turbin Turbinverkningsgrad sfa U/Cs Korrigerade massflöden Olika tillverkares nomenklatur och korrigerade storheter Matchning Bibliotek kompressorer & turbiner olika tillverkare Tröghetsmoment & respons Impulsuppladdning vs liktrycksuppladdning Designaspekter mekandrivna kompressorer Flerturboöverladdning Parallell turboladdning Seriell turboladdning Gränsen för enstegsladdning ClusterTurboladdning B230 Underkylning av luften med hjälp av turbo Gasväxling – Encylindrig 2-taktsmotor Tvåtaktsprincipen ledo

Läs mer om Förbränningsmotorns gasväxling och uppladdning

Förbränningsmotorns gasväxling och uppladdning

Naturvetenskap & teknik

Hitta Förbränningsmotorns gasväxling och uppladdning även hos:
Rulla till toppen