Högutbildade migranter i Sverige

Högutbildade migranter i Sverige

I dagens globala kunskapsintensiva ekonomier konkurrerar länder om att locka till sig högutbildad arbetskraft. Till Sverige kommer sådan arbetskraft antingen som rekryterad, på eget initiativ eller som flyktingar. I regel är de framgångsrika på arbetsmarknaden och inom sina yrken, men deras väg till att erkännas som fullvärdiga medborgare och yrkespersoner är ofta kantad av motgångar och problem. Känslan av att inte riktigt höra till kan finnas kvar trots att de levt många år i landet. Födelseland, möjligheter till uppehållstillstånd och hudfärg hör till det som kan påverka en individs livsvillkor. I den här antologin presenteras aktuell forskning om högutbildade migranter i Sverige. De medverkande författarna delar med sig av kunskap och insikter om allt från politik, migranters representation på arbetsmarknaden och myndigheters handläggning av arbetstillstånd till migranternas egna erfarenheter av yrkes- och vardagsliv och deras strävan efter delaktighet och erkännande. Boken är skriven för en bred läsekrets och riktar sig förutom till forskare också till studenter, journalister, tjänstemän, politiker och en intresserad allmänhet. INNEHÅLL Maja Povrzanovic Frykman & Magnus Öhlander 1. Högutbildade migranter i Sverige. En introduktion Henrik Emilsson 2. Politik för arbetskraftsinvandring. Erfarenheter av den svenska modellen Nahikari Irastorza & Pieter Bevelander 3. Högutbildade immigranters representation på svensk arbetsmarknad. En översikt Linn Axelsson 4. Om väntan. IT-företags och dataspecialisters upplevelser av svensk migrationspolitik och praktik Lisa Salmonsson 5. Den professionella tillhörighetens mikrosociologiska gränser Anna Taban-Franz 6. Att komma in i svensk hälso- och sjukvård. Ömsesidighet och kapital i ett introduktions­program för utlandsutbildade läkare Katarina Mozetic 7. Att vara högutbildad och flykting. Erfarenheter hos utomeuropeiska läkare som kom till Sverige som flyktingar Paula Mulinari 8. Stolthet och fördomar. Vad krävs för att bli en riktig läkare? Nataliya Berbyuk Lindström 9. Utrikesfödda läkare i Sverige. Interkulturell kommunikation på arbetsplatsen Katarzyna Wolanik Boström & Magnus Öhlander 10. Yrkesvardag mellan friktion och integration. Polskfödda läkare i Sverige Maja Povrzanovic Frykman & Katarina Mozetic 11. Vikten av vänner. Utländska läkare berättar om livet i Sverige Helena Pettersson 12. Släktskap genom mobilitet och vetenskaplig praktik Erik Olsson, Alireza Behtoui & Hege Høyer Leivestad 13. Karriär på spel. Socialt kapital och karriärer för disputerade migranter i den svenska högskolan Li Bennich-Björkman & Branka Likic-Brboric 14. Svensk integrationspolitik och integration i Sverige. Hur har det gått för 1990-talets högutbildade flyktingar från Bosnien och Hercegovin

Läs mer om Högutbildade migranter i Sverige

Högutbildade migranter i Sverige

Samhälle & Politik

Hitta Högutbildade migranter i Sverige även hos:
Rulla till toppen