Fetma : en global epidemi

Fetma : en global epidemi
Fetma : en global epidemi
Beskrivning av Fetma : en global epidemi

Fetma och övervikt utgör ett snabbt växande hälsoproblem. Det finns knappt något land i världen där inte fetma och övervikt nu ökar dramatiskt. Det handlar om en global fetmaepidemi, och den drabbar inte bara den rika västvärlden utan också de fattiga länderna i tredje världen. Idag dör fler människor av övernäring än av svält. Om trenden inte bryts kommer sjukdomskostnaderna, i både mänskliga och ekonomiska termer, snart att göra fetman till ett av våra största samhällsproblem. Fetma – en global epidemi kartlägger fetmaepidemins utbredning i Sverige och världen. Här redogörs för den senaste forskningen om fetmans mekanismer i kroppen, vilka behandlingar som fungerar och inte fungerar, och vilka som kan vänta runt hörnet. I boken gör författaren också personliga intervjuer med människor som själva är drabbade av fetma och dess följdverkningar. Boken utkom första gången 2007 med titeln Ormen i paradiset. Denna upplaga är uppdaterad med bland annat ett långt, nyskrivet inledningskapitel, som går igenom hur kunskaperna inom olika delar av fetmaområdet har utvecklats sedan dess. ”Det som gör den här boken mycket läsvärd och ovanlig är att Miki Agerberg inte bara ruskar om oss med aktuell och skrämmande statistik om hur övervikten och fetman breder ut sig över världen”, skriver professor Mai-Lis Hellénius vid Karolinska Institutet i förordet till den nya upplagan, och fortsätter: ”Han tränger djupare in i problemet och analyserar och resonerar kring bakomliggande orsaker. Han samtalar med människor runt om i världen och söker upp experter som ägnat många år åt att studera fetman som hälsoproblem.”… ”När du har läst den här boken kommer du att ha hämtat både nya kunskaper och inspiration för att bättre kunna förebygga och bekämpa fetmautvecklingen.”

Läs mer om Fetma : en global epidemi...


Sök bästa pris på Fetma : en global epidemi hos: