Till spelfriheten! : kognitiv beteendeterapi vid spelberoende – manual för behandling individuellt eller i grupp – arbetsmaterial för deltagarna

Till spelfriheten! : kognitiv beteendeterapi vid spelberoende – manual för behandling individuellt eller i grupp – arbetsmaterial för deltagarna
Till spelfriheten! : kognitiv beteendeterapi vid spelberoende – manual för behandling individuellt eller i grupp – arbetsmaterial för deltagarna
Beskrivning av Till spelfriheten! : kognitiv beteendeterapi vid spelberoende – manual för behandling individuellt eller i grupp – arbetsmaterial för deltagarna

Många personer i Sverige har idag ekonomiska, sociala och personliga problem på grund av sitt spelande, och många har så svåra problem att de kan betraktas lida av hasardspelsyndrom. Både spelare och anhöriga drabbas allvarligt. Problemspelandet kan betraktas som ett folkhälsoproblem.Övningarna i detta arbetsmaterial är hämtade från boken Till spelfriheten! som är en manual som används vid behandling av hasardspelsyndrom, individuellt eller i grupp, i strukturerad form utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Manualen innehåller åtta lektioner eller sessioner samt fyra uppföljande sessioner inriktade på återfallsprevention. Samtidigt har tillkommit 3 valfria sessioner som handlar om Acceptance and Commitment Therapy, ACT, känsloreglering och samsjuklighet. Behandlaren och personen identifierar vilka faktorer som utlöser ”spelsuget”, hur man hanterar det och hur man kan motståspelande. Man kartlägger vanliga ”tankefällor” (som till exempel illusion av kontroll), motstånd mot förändringar och strategier för att öka motivationen att hålla sig spelfri. Övning av problemlösning, exponering med responsprevention och kognitiv omstrukturering av tankar och självbild är basala principer vid förändringsarbete. Varje session avslutas med hemuppgifter.Till spelfriheten! är avsedd för behandlare med KBT-inriktning samt social- och vårdarbetare med orienteringskurs i KBT. Vissa delar kan även nyttas för självhjälp eller i självhjälpsgrupper.Liria Ortiz är leg. psykolog, psykoterapeut, handledare, specialist i klinisk psykologi och utbildare i MI (MINT). Hon har vunnit det Stora Psykologpriset 2017. Liria har skrivit flera böcker om motivation som man hittar på Adlibris och Bokus. Hon är skribent i Dagens Nyheter i frågor om relationer, motivation, förändring och självhjälp, och medverkar som psykologisk rådgivare på Psykologförbundets hemsida Psykologiguiden.

Läs mer om Till spelfriheten! : kognitiv beteendeterapi vid spelberoende – manual för behandling individuellt eller i grupp – arbetsmaterial för deltagarna...


Sök bästa pris på Till spelfriheten! : kognitiv beteendeterapi vid spelberoende – manual för behandling individuellt eller i grupp – arbetsmaterial för deltagarna hos: