Faktastiskt : Rätt strategier för HR och ledare

Faktastiskt : Rätt strategier för HR och ledare

Dagens chefer verkar i ett alltmer komplext arbetsliv. Hur ska jag som chef hantera motstridiga krav från olika medarbetare? Vad ska jag tänka på när en medarbetare är på väg tillbaka från en sjukskrivning? Kan jag lita på resultatet från arbetsmiljöenkäten och hur ska jag använda det? Att arbeta faktabaserat kan underlätta för chefer att fatta rätt beslut. Det är ofta lika enkelt som det låter: att utgå från fakta istället för förutfattade meningar när man väl vet hur man gör. Men det kan också bli svårt då vi behöver gå emot instinkten att snabbt försöka lösa problem innan vi förstått dem. Dan Hasson beskriver här ett systematiskt faktabaserat arbetssätt. Han slår hål på myter om stress arbetsbelastning och förändringsarbete och visar hur du kan: välja rätt insatser för organisationsutveckling och problemlösningskapa delaktighet och vinna medarbetares tillitforma organisationens framtid utifrån fakta istället för förutfattade meningargöra systematiskt arbetsmiljöarbete energigivandehjälpa medarbetare med stressrelaterad ohälsa till effektiv rehabilitering

Läs mer om Faktastiskt : Rätt strategier för HR och ledare

Faktastiskt : Rätt strategier för HR och ledare

Ekonomi & Management

Hitta Faktastiskt : Rätt strategier för HR och ledare även hos:
Rulla till toppen