Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv

Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv

Steg för steg har människor introducerat allt fler behov av energitjänster, för uppvärmning, belysning, kommunikation etc. Författarna reder ut vad vi använder energin till och hur vi effektivast kan utnyttja tillgänglig energi utifrån miljöaspekter och hushållning med naturresurser. I en rad kapitel beskriver de olika vägar för den framtida energiförsörjningen. Solvärme, solel, vindenergi, bioenergi m.m. behandlas, liksom kärn- och fossilenergi. För de olika energislagen utreds naturvetenskaplig grund, teknisk funktion och påverkan på miljön samt historisk utveckling, möjligheter och begränsningar. I bokens avslutande del diskuteras vetenskap kontra pseudovetenskap och didaktiska synpunkter på lärande om energi. Denna tredje upplaga har uppdaterats efter aktuell utveckling på energiområdet. Innehållet har förstärkts ifråga om miljömässiga och tekniska aspekter. Boken är lämplig i högskolekurser för bl.a. miljövetare, tekniker, lärare och historiker, men också för alla som har intresse för energifrågor,  hållbar utveckling, naturvetenskap, samhälle och historia.

Läs mer om Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv

Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv

Ekonomi & Management

Hitta Energi för hållbar utveckling : naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv även hos:
Rulla till toppen