En berättelse om organisering

En berättelse om organisering

En berättelse om organisering blandar fiktion med organisationsteorins grunder. Boken drivs framåt av vad som händer på det nystartade modeföretaget Mess. Genom skildringen av Mess och människorna i och runt omkring företaget ser vi framgångar, konflikter och utmaningar i organisationsteorins ljus. Mötet mellan den fiktiva berättelsen och de teoretiska fördjupningarna ger grundläggande förståelse för organisationsteorins olika delområden, såsom ledarskap, makt, motivation, kultur och beslutsfattande. Boken erbjuder kunskap och reflektion om varför organisation och organisering är centrala begrepp för att förstå det samhälle vi lever i.   Kan inte kursböcker vara lite roligare att läsa – som vanliga böcker? undrar studenter ibland. Här får vi beviset, kurslitteratur kan visst vara både fängslande och lärorik, som vanliga bra böcker helt enkelt! Genom att koppla teorier till en spännande berättelse levandegör och förmänskligar författarna här på ett alldeles utmärkt sätt vad organisationsteorin syftar till att förklara och förstå. Matilda Dahl, lektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet, Campus Gotland En ambitiös, heltäckande och innovativ lärobok skriven av framstående forskare med utmärkta insikter i organisationsteori. Mats Alvesson, professor vid Lunds universitet En utmärkt både jordnära och forskningsnära introduktion till företagsekonomin. Nils Brunsson, professor i företagsekonomi, Score och Uppsala universitet En berättelse om organisering ger en mycket bra förståelse av centrala fenomen kring ledning av arbete. Genom konkreta exempel och en stor mängd forskningsresultat förmedlas även en god känsla för hur teoretiska koncept och modeller fungerar i praktiken. Stefan Tengblad, professor vid Högskolan i Skövde En berättelse om organisering ger en mycket bra inblick i entreprenörens vardag med möjligheter och problemställningar i allt från koncept och ideologi till verklighet och strategi. Kombinationen av teori och vetenskap tillsammans med en verklighetstrogen och ?rolig story skapar lust att lära. Kristina Tjäder, Creative Director, House of Dagmar

Läs mer om En berättelse om organisering

En berättelse om organisering

Ekonomi & Management

Hitta En berättelse om organisering även hos:
Rulla till toppen