Digitalt ledarskap : utveckla din förmåga att leda i en digital värld

Digitalt ledarskap : utveckla din förmåga att leda i en digital värld

Tekniken utgör nya möjligheter i en digital värld. I en digital transformation sker dock det största skiftet i det humana perspektivet såsom ledarskapet och människors förmåga att förändra både sig själva och sitt sätt att arbeta. I takt med att företag digitaliseras behöver med andra ord även ledarskapet utvecklas. Kravet på en modern chef är att ha förmåga att leda mot någonting okänt med stöd av riktning och en klar ambition. Det krävs också ett mer möjlighetsutforskande syn på styrning och anpassning till den höga utvecklingshastighet som teknikutveckligen skapar. Dessa ändrade förhållanden och ändrat synsätt får stor påverkan på hur ledare agerar på daglig basis. Boken innehåller konkret information om varför och hur ledarskapet kan utvecklas och hur man bör fokusera även på faktorer som kommunikation kulturförändring och lärande. Boken innehåller även case och förslag till en utvecklingsplan både för ledare och ledningsgrupper.

Läs mer om Digitalt ledarskap : utveckla din förmåga att leda i en digital värld

Digitalt ledarskap : utveckla din förmåga att leda i en digital värld

Ekonomi & Management

Hitta Digitalt ledarskap : utveckla din förmåga att leda i en digital värld även hos:
Rulla till toppen