Dialekter och småstadsspråk

Dialekter och småstadsspråk

Boken handlar om talspråkets variation i det svenska språksamhället i Finland. Ann-Marie Ivars beskriver den geografiska variationen och visar samtidigt hur de finlandssvenska dialekterna ingår i ett större nordiskt och historiskt sammanhang. Här beskrivs också den sociala variationen i fyra småstadsspråk: Jakobstad Kristinestad Ekenäs och Lovisa. Boken avslutas med en översikt över språkarterna dialekt stadsmål och standardspråk deras utveckling sedan tidig medeltid och deras ställning i samhället i vår egen tid. Framställningen levandegörs med dialektgeografiska kartor autentiska språkprov och talrika exempel. Boken är den första volymen i serien Svenskan i Finland i dag och i går. Serien är ett resultat av ett forskningsprojekt med samma namn som pågår 20102017 inom Svenska litteratursällskapet i Finland.

Läs mer om Dialekter och småstadsspråk

Dialekter och småstadsspråk

Ordböcker & Språk

Hitta Dialekter och småstadsspråk även hos:
Rulla till toppen