Börja med Lagerlöf : en underbar resa – läs- och skrivträning med klassisk text

Börja med Lagerlöf : en underbar resa – läs- och skrivträning med klassisk text

Börja med Lagerlöf är en bok för läs- och skrivträning med stöd av en klassisk text. Den vänder sig företrädesvis till nybörjare i sfi. Själva kärnan är en förenklad version av Lagerlöfs klassiska lärobok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige . Detaljerade illustrationer och övningar finns i direkt anslutning till varje avsnitt. Selma Lagerlöfs bok är en av de svenska böcker som fått störst genomslag i världen. Även om den i sin originalversion var tänkt som läsebok för barn rymmer den också företeelser som vuxna kan relatera till: en besvärlig tonåring en strapatsfylld resa vänskap och hemlängtan. Den leder in på diskussioner om många ämnen! Eftersom det snarare är regel än undantag att sfi-klasser är heterogena vad gäller de studerandes ålder bakgrund och erfarenheter så innehåller Börja med Lagerlöf : En underbar resa ord och övningar i olika svårighetsgrader. Boken inleds med ett bildalfabet byggt på glosor hämtade från den förenklade texten och illustrationerna. Via ett avsnitt om ordklasser kan man bland annat träna på frågeord. Ett korsord och en faktaruta om Selma Lagerlöf ingår också. Och givetvis är ett av bokens huvudsyften att läsarna ska få bekanta sig med Sveriges geografi djur och natur.

Läs mer om Börja med Lagerlöf : en underbar resa – läs- och skrivträning med klassisk text

Börja med Lagerlöf : en underbar resa – läs- och skrivträning med klassisk text

Fakta

Hitta Börja med Lagerlöf : en underbar resa – läs- och skrivträning med klassisk text även hos:
Rulla till toppen