Det står skrivet : med inblickar mellan raderna – Kommentarer till den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter

Det står skrivet : med inblickar mellan raderna – Kommentarer till den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter

De gammaltestamentliga gestalterna och händelserna får liv i dennabok. Texterna sätts in i sina litterära sammanhang i Gamla testamentet.I görligaste mån presenteras personerna i och bakombibeltexterna och de aktuella historiska sammanhangen. Svåröversättligaord och fraser förklaras utifrån det hebreiska grundspråket.Teologiska nyckelbegrepp klargörs.Boken kräver inga förkunskaper. Den kan läsas av den som villförbereda en predikan av en bibelstudiegrupp och av den som ärallmänt intresserad av Gamla testamentet. Det lättfattliga språketgör den begriplig för såväl unga som för ovana bibelläsare. Kyrkvärdaroch andra som ska läsa en text högt får här snabbt lättlästoch kortfattat veta vad texten handlar om.

Läs mer om Det står skrivet : med inblickar mellan raderna – Kommentarer till den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter

Det står skrivet : med inblickar mellan raderna – Kommentarer till den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter

Filosofi & Religion

Hitta Det står skrivet : med inblickar mellan raderna – Kommentarer till den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter även hos:
Rulla till toppen