Den omätbara kvaliteten

Den omätbara kvaliteten

Vad är kvalitet? Hur skapas den? Kvalitet är ett begrepp som vi inte tycks få nog av. Produkter kvalitetstestas, kvalitetssystem införs och kvalitet används som ett försäljningsargument. Tekniska produkter, böcker, filmer, byggnader och konstverk genomgår olika former av kvalitetsgranskning innan de når offentligheten. Trots denna flitiga användning är kvalitetsbegreppet dunkelt. Detta är utgångspunkten för författarna som representerar så skilda områden som filosofi och idéhistoria, via litteratur, konst, design och arkitektur till socialt arbete och ekonomi. Ett av bokens huvudteman är den omätbara kvaliteten vi inte vill vara utan men som de flesta av oss behöver hjälp med att sätta fingret på. Förhoppningen är att boken ska kunna läsas med behållning av alla som arbetar med kvalitetsfrågor eller som kommer i kontakt med kvalitetsbegreppet i sin vardag.  «Poängsättningen rycker allt närmare individen av kött och blod. Så länge det är hennes prestationer som betygsätts går hon själv fri – men hur länge till? Har man inte redan börjat tala om människors kvaliteter i förtäckt kvantitativa termer när man talar om deras grad av flexibilitet och deras sociala kompetens? När börjar man poängsätta deras moral och deras människovärde?« – Sven-Eric Liedman «Det förefaller vara så att ju mer komplexa företeelserna är, desto svårare är det att på ett meningsfullt sätt studera dem med hjälp av kvantitativa metoder och förmedla dem till andra med hjälp av siffror. Exempel är estetiska upplevelser av ett konstverk eller ett musik-stycke, eller känslor som förälskelse och glädje. Det är uppenbart att när vi kommer in på komplexa områden som rör mänsklig samvaro, moral, konst, musik, politik och liknande uppstår stora problem i det avseendet.« – Bengt Starrin «Föremål av hög kvalitet skapar inte automatiskt en känsla av total, upplevd kvalitet tillsammans med andra kvalitetsföremål. Det är i det osynliga, i mellanrummet mellan tingen, tjänsten och oss själva som kvalitetsbegreppet formas.« – Kersti Sandin Bülow Den omätbara kvaliteten ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.

Läs mer om Den omätbara kvaliteten

Den omätbara kvaliteten

Ekonomi & Management

Hitta Den omätbara kvaliteten även hos:
Rulla till toppen