Den karismatiska väckelsen : vad hände?

Den karismatiska väckelsen : vad hände?

Under senare delen av 1960-talet, och hela 70-talet berördes svensk kristenhet av den helige Andes verkningar pa° ett speciellt sätt. Denna väckelse har blivit kallad den karismatiska förnyelsen och den berörde tusentals kristna i samtliga samfund. Claes-Göran Bergstrand kom snart att bli en av ledarna i Jesusfolket och i den karismatiska rörelsen. Boken ”Den karismatiska väckelsen – vad hände?” är ingen akademisk avhandling utan är författarens personliga erfarenheter av denna väckelseperiod. Den inleds med en kort beskrivning av Bergstrands uppväxt i Sollentuna, vägen till hans omvändelse fram till avskiljningen som pastor i Svenska Baptistsamfundet. I reportagets form beskrivs sedan det andliga skeendet utifra°n minnesanteckningar såväl som tidnings- och bokcitat.Som en bakgrundsbild av samtiden beskrivs även den vänstervåg som vällde in i samhället genom 68-rörelsen. I boken finns även ett sökbart personregister med över 450 namn.Claes-Göran Bergstrand har varit pastor och riksevangelist inom Svenska Baptistsamfundet mellan åren 1970 och 1995. Under hela 1970-talet var Bergstrand en av ledarna för de så kallade Jesuskonferenserna samt i den karismatiska väckelsen med dess många uppbyggelsekonferenser. Som predikant är Bergstrand en ekumen och har betjänat församlingar i de flesta kristna samfunden. Han är också förkunnare genom det tryckta ordet, som f d medarbetare i kristna tidskrifter och redaktör för ett allkristet bönebrev och genom insändare i olika tidningar. Idag är Bergstrand verksam i en nystartad församling i Sundbyberg.Lillemor Hallin, f d universitetslärare: ”Claes-Göran Bergstrand beskriver det karismatiska skeendet i Sverige på ett kunnigt och ingående sätt utifrån sin baptistiska tradition. Han reflekterar också över varför väckelsen nästan helt avtog redan under sent 70-tal’. Torbjörn Freij, pastor och journalist: ”Claes-Göran Bergstrands bok är en spännande resa genom flera decennier. Claes-Göran har gjort en enorm insats för kyrkohistorikernas arbete med den karismatiska väckelsen i Sverige, inte minst genom de många citaten och källhänvisningarna’.Carl-Erik Sahlberg, f d direktor i S:ta Clara kyrka, sa¨ger: ”Claes-Göran Bergstrands dokumentation av den karismatiska förnyelsens ingång och utveckling i Sverige, som han själv personligen är en del av, är ytterst välkommen”.Torbjo¨rn Aronsson, docent i kyrkohistoria, säger: ”Det är en stor förmån att ta del av Claes-Göran Bergstrands inifrån perspektiv på detta skeende, och hur det upplevdes och uppfattades av dem som stod i dess centrum och ledning. Nytt är inte minst beskrivningen av den karismatiska väckelsens genomslag i den äldre svenska frikyrkligheten, till vilken Svenska Baptistsamfundet hörde.”

Läs mer om Den karismatiska väckelsen : vad hände?

Den karismatiska väckelsen : vad hände?

Filosofi & Religion

Hitta Den karismatiska väckelsen : vad hände? även hos:
Rulla till toppen