Terrorns rike : hur en våldsam sekt från Arabiska öknen radikaliserade islam

Terrorns rike : hur en våldsam sekt från Arabiska öknen radikaliserade islam

Saudi­arabien är världens största exportör inte bara av olja, utan också av wahhabism, den sekteristiska gren av islam som är landets statsreligion, och till vars ­utlöpare räknas vålds­inriktade jihadistiska rörelser som talibanerna, ­Isla­miska ­sta­ten och al-Qaida.Från 1970-talet och framåt har Saudiarabien satsat enorma summor på att ­sprida sin religiösa tro. En insats som har haft stor framgång även i västliga, icke-muslimska länder. Bara i OECD-län­derna beräknas landet ha finan­sierat mer än 1500 moskéer och 2000 religiösa skolor.I Terrorns rike beskriver den tidigare ­Riyadhambassadören Carl Schiøtz Wibye vad den wahhabistiska läran går ut på och hur den har utvecklats, från att på 1700-talet ha varit en sekt i öknen till att idag ha anhängare över hela världen. Till den svenska utgåvan har socialantropologen Aje Carlbom skrivit ett efterord om wahhabismen i Sverige.OM BOKEN’Schiøtz Wibye argumenterar slagkraftigt och övertygande för att merparten av den våldsam­ma jihadismen i världen i dag är finan­­­si­erad av saudiska oljepengar … ett klart, välformulerat och kunnigt inlägg mot den aggressiva monoteismen.’ Ola Hegdal i NRK’Författaren vågar säga ifrån när andra tiger. I boken läxas den olje­rika statens härskare upp på ett språk som är långt ifrån ­diploma­tiskt. Det är bra gjort, och Wibye skriver med tyngd.’ Jan Erik Mmilden i Dagbladet’Det märkliga med boken är att någon i den aka­demiska världen inte redan har skrivit den för länge sedan.’ Roar Hagen i Verdens GangOM FÖRFATTARENCarl Schiøtz Wibye var under åren 2009-2014 Norges ambassadör i Riyadh. Han har även tjänstgjort vid de norska ambassaderna i Belgrad, Bern, Kairo, Teheran och Warszawa samt varit ambas­sadör för Makedonien, i Tirana och Pristina.UR BOKENWahhabismen – den överlägset största propagandakampanjen i mänsklighetens historia De senaste 50 åren finns det inget annat land som har gjort tillnärmelse­vis lika mycket för att sprida global sekte­rism som Saudiarabien. Vartenda år har enskilda personer och myndig­heter investerat miljarder dollar i wahhabism­exporten. Saudiskt ’ut­veck­lingsbistånd’ gick inte till sjukhus, vägbyggen eller kraftverk, utan till ­byggande av moskéer och stöd till islamiska lärocentra och till ideologisk ­propaganda via litteratur, tv och ­internet.Under perioden 1973-2002 överförde saudiska myndigheter och ­privatpersoner från kungafamiljen och affärslivet osannolika 87 miljar­der dollar till det globala wahhabitiska projektet. Detta är mycket mer än Sovjet­unionens samlade utgifter för propaganda under hela kalla kriget. Wahhabismexporten är därmed den överlägset största världs­omspännande propagandakampanjen i mänsklig­hetens historia.

Läs mer om Terrorns rike : hur en våldsam sekt från Arabiska öknen radikaliserade islam

Terrorns rike : hur en våldsam sekt från Arabiska öknen radikaliserade islam

Samhälle & Politik

Hitta Terrorns rike : hur en våldsam sekt från Arabiska öknen radikaliserade islam även hos:
Rulla till toppen