Delat ledarskap : om chefer i samarbete

Delat ledarskap : om chefer i samarbete

Att dela ledarskap innebär spännande möjligheter för chefer i vår tid, inte minst viktigt när tempot är högt och arbetsbelastningen stor. Det gäller att ha kvalitet i den löpande verksamheten, men också att kunna ställa om, ändra inriktning och arbetssätt – något som det delade ledarskapet kan skapa goda förutsättningar för. Läs mer Delat ledarskap är en inspirationsbok för dig som vill ta del av de möjligheter som denna ledarskapsform erbjuder. Här får du läsa om hur chefer gör och tänker när de sköter chefsuppgifterna tillsammans, och om vad medarbetarna tycker. Boken belyser både framgångsfaktorer och fallgropar. Den visar hur delat ledarskap kan innebära en förnyelse av formerna för hur chefer arbetar och samarbetar. Här finns idéer som inspirerar till utvecklande arbetssätt i ditt vardagliga ledarskap. Delat ledarskap vänder sig till alla slags chefer, såväl inom näringslivet som i offentliga och ideella organisationer. Den lämpar sig särskilt bra för mellanchefer, enhetschefer och första linjens chefer. Den passar också bra för dig som tillsammans med någon annan äger och leder ett mindre företag. Boken kan med sin forskningsbaserade kunskap också användas i arbetslivsinriktade universitets- och högskoleutbildningar. Den första upplagan av boken, då med titeln ”Chefer i samarbete”, fick 2010 ett hedersomnämnande i samband med Utmärkelsen årets HR-forskning. Juryns motivering löd: ”Författarna ger ett värdefullt bidrag till frågan om chefsförsörjning i framtidens organisationer. De beskriver ingående och lättillgängligt en vanligt förekommande – men dåligt belyst – chefsroll som har potential att utmana gängse sätt att rekrytera och tillsätta chefer.” Denna andra upplaga har reviderats och uppdaterats, särskilt vad gäller aktuell forskning samt konsekvenser av den nya skollagen för förskolechefers och rektorers möjligheter att dela ledarskap. Sagt om boken ”Nu har vi haft delat ledarskap i ett år. Vi hade stor glädje av boken när vi argumenterade för delat ledarskap och skrev projektplanen.” Maria Börstell, chefsjuksköterskerska Åsa Bergdahl, chefsjuksköterska Annette Danneman, vårdenhetschef Öron, näs och halskliniken Karolinska universitetssjukhuset ”Jag har erfarenhet av funktionellt delat ledarskap sedan över tio år i kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna. De största fördelarna är att man i den högsta ledningen kan föra in en bredare kompetens och att man alltid har någon att diskutera med på samma ansvarsnivå, och som också kan fungera som ersättare utan speciella arrangemang.” Bo Karlsson, Gymnasiechef Barn- och utbildningsförvaltningen Eskilstuna kommun Om författarna Marianne Döös Professor i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning på organisationspedagogik. Hennes forskning rör organisatorisk utveckling samt erfarenhetslärandets individuella och gemensamma processer och villkor på arbetsplatser. Lena Wi

Läs mer om Delat ledarskap : om chefer i samarbete

Delat ledarskap : om chefer i samarbete

Ekonomi & Management

Hitta Delat ledarskap : om chefer i samarbete även hos:
Rulla till toppen