Civilrättens grunder

Civilrättens grunder
Civilrättens grunder
Beskrivning av Civilrättens grunder

Civilrätten rör relationer mellan enskilda personer. Rättsområdet innefattar frågor som aktualiseras dagligen i handeln i affärslivet på arbetsplatsen i familjerelationer och så vidare.

I boken Civilrättens grunder behandlas hela civilrätten alltså personrätt avtalsrätt köprätt annan förmögenhetsrätt skadeståndsrätt familjerätt arvs- och testamentsrätt associationsrätt arbetsrätt och immaterialrätt.

Civilrättens grunder passar som kursbok på introducerande nivå för blan

Läs mer om Civilrättens grunder...


Sök bästa pris på Civilrättens grunder hos: