Budget och budgetering, bok med eLabb

Budget och budgetering, bok med eLabb

Varför är budgeten ett så centralt verktyg för de flesta företag? Hur byggs företagets budgetar upp? Hur ser budgetprocessen ut, och varför ser den ut som den gör? I Budget och budgetering behandlas det kanske mest mångsidiga och användbara av alla de verktyg som finns i den företagsekonomiska verktygslådan. Läs mer Boken behandlar de grundläggande modellerna för budgetering, och genom ett stort antal övningar och exempel från företag och andra organisationer visas den praktiska användningen upp. Boken tar också upp den kritik som framförs mot budgeteringen och de anpassningar som kan göras för att budgeteringen ska skapa ännu mer värde för företaget. Om författarna Håkan Kullvén är universitetslektor och arbetar på avdelningen för Industriell teknik på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Läs mer om Budget och budgetering, bok med eLabb

Budget och budgetering, bok med eLabb

Ekonomi & Management

Hitta Budget och budgetering, bok med eLabb även hos:
Rulla till toppen