Brotten mot person och förmögenhetsbrotten

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten är i första hand avsedd att fungera som lärobok i den akademiska straffrättsundervisningen, men den är också väl ägnad att användas som grundläggande handbok i det praktiska rättslivet. I boken ges en innehållsrik men ändå koncis framställning av brotten mot person (BrB kap. 3–7), förmögenhetsbrotten (BrB kap. 8–12) samt vissa anknytande specialstraffrättsliga brott. Relativt stort utrymme ägnas åt de centrala förmögenhetsbrotten, vilka ofta anses särskilt svårtillgängliga till sin uppbyggnad eftersom deförutsätter ett samspel med den civilrättsliga lagstiftningen samtidigt som begreppsbildningen inte alltid är densamma som den som där används.

Läs mer om Brotten mot person och förmögenhetsbrotten

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten

Juridik

Hitta Brotten mot person och förmögenhetsbrotten även hos:
Rulla till toppen