Bolagsstyrning : corporate governance på ren svenska

Bolagsstyrning : corporate governance på ren svenska

Hur kan en styrelse bidra till företagets framgång? Hur säkerställer man en fungerande relation mellan ägare, styrelse och ledning? Vilka teoretiska perspektiv dominerar bolagsstyrningsdebatten och vilka trender påverkar för närvarande den svenska bolagsstyrningen? Bolagsstyrning – corporate governance på engelska – utgör ett samlande begrepp för den överordnade styrningen och kontrollen av företag. Medan företagsledning vanligen handlar om hur ledningen styr företaget, handlar bolagsstyrning till stor del om hur ledningen i sin tur styrs och kontrolleras. Läs mer I denna bok ger författarna en introduktion till de centrala aspekterna av bolagsstyrning. Det är en av få böcker i ämnet på svenska och tyngdpunkten ligger på svenska förhållanden. Många av resonemangen är dock relevanta även ur ett internationellt perspektiv. Bokens författare är samtliga verksamma vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Om författarna Martin Blom är universitetslektor i företagsekonomi (strategic management). Han har arbetat som forskare, lärare och konsult under ca 15 år. Matts Kärreman är universitetslektor i företagsekonomi (corporate governance). Han har arbetat som forskare, lärare och konsult under ca 20 år. Under drygt 10 år har han utbildat styrelseledamöter i bolagsstyrningsfrågor och han arbetar även som rådgivare till styrelser och företagsledningar i bolagsstyrningsfrågor. Claes Svensson är professor i företagsekonomi. Han startade tillsammans med kollegor forskningen om bolagsstyrning (corporate governance) i mitten på 1990-talet vid Ekonomihögskolan i Lund och är sedan dess verksam som forskare, lärare och konsult inom corporate governance. Han är också senior advisor i bolagsstyrningsfrågor knuten till ett antal företag.

Läs mer om Bolagsstyrning : corporate governance på ren svenska

Bolagsstyrning : corporate governance på ren svenska

Ekonomi & Management

Hitta Bolagsstyrning : corporate governance på ren svenska även hos:
Rulla till toppen