Boken om ekonomistyrning – Övningsbok med lösningar

Boken om ekonomistyrning – Övningsbok med lösningar

Denna övningsbok utgör ett komplement till Boken om ekonomistyrning. Övnings­boken knyter an till huvudbokens breda introduktion till ekonomistyrning och­ ­innehåller övningar som är uppbyggda kring situationer i såväl tillverknings- tjänste- och ­handelsföretag som offentlig sektor och civilsamhälle.Uppgifterna innefattar grundläggande begreppsförståelse fördjupande reflektioner samt räkneövningar av varierande svårighetsgrad. Varje kapitel inleds med ett antal sant/falskt-frågor som testar läsarens förståelse av innehållet i respektive delområde. Därefter följer fördjupnings- och räkneuppgifter och boken inkluderar även utförliga lösningsförslag. För flertalet kapitel kompletterar kvalitativa och kvantitativa övningar varandra i syfte att stödja studentens lärprocess.

Läs mer om Boken om ekonomistyrning – Övningsbok med lösningar

Boken om ekonomistyrning – Övningsbok med lösningar

Ekonomi & Management

Hitta Boken om ekonomistyrning – Övningsbok med lösningar även hos:
Rulla till toppen