Biibbal : boares ja odda testamenta

Biibbal : boares ja odda testamenta

Denna bibelöversättning till nordsamiska är resultatet av ett mångårigt samarbete mellan bibelsällskapen i Norge Finland och Sverige. Högsta prioritethar varit att åstadkomma en översättning på idiomatisk och naturlignordsamiska. Modersmålstalare lingvistiska experter och exegeter har därförarbetat tillsammans under hela processen.

Läs mer om Biibbal : boares ja odda testamenta

Biibbal : boares ja odda testamenta

Filosofi & Religion

Hitta Biibbal : boares ja odda testamenta även hos:
Rulla till toppen