Att processa i tvistemål

Att processa i tvistemål

Att processa i tvistemål är en handledning om hur man praktiskt går tillväga för att hantera en konflikt med hjälp av rättegång inför domstol. För nybörjare har det utan en sådan handledning ofta varit svårt att förstå processrättens teoretiska innehåll och därför har även många erfarna jurister plågsamma minnen från ett chansartat experimenterande under yrkeslivets första skoningslösa möten med domare och motpartsombud i förhandlingsspelets offentliga ljus. Boken är ämnad som handbok för yrkespraktiker som inte redan känner sig fullärda i konsten att uppträda inför domstol, liksom för rättegångsbiträden, parter, partsföreträdare eller andra som vill bekanta sig med metoderna för civilrättslig konflikthantering. Boken vänder sig även till studenter på juristlinjen och är avsedd som ett kompletterande läromedel vid studier i processrätt och övningar i rättegångsspel. Med konkreta förklaringar och åskådliga illustrationer presenterar författarna dels arbetstekniken och formerna för rättegångens struktur och förlopp, dels metoderna för nervkontroll, retorik och självbehärskning vid det offentliga framträdandet i rätten. Boken levandegör det spännande samspelet mellan procedurer och rollspel, skriftväxling och sammanträden, fakta och regler, teknik och personlighet, patos och logik. Ett stort antal exempel underlättar den processrättsliga begreppsbildningen och förståelsen för rättegångens olika drivkrafter, samtidigt som läsaren genom handfasta råd och övningsmetoder inspireras att handskas med sin rampfeber och utveckla sin personliga förmåga i processens alla faser och tävlingsmoment. I denna andra utökade upplaga har rättegångsombudets vanligaste problem klargjorts genom ytterligare förtydliganden och nya illustrationer. Författarna har samtidigt vinnlagt sig om att fortfarande hålla framställningen koncentrerad till de viktigaste och mest vardagliga frågeställningarna. Staffan Michelson är advokat med stor erfarenhet av praktisk processföring i tvistemål. Han är verksam som delägare i Hellström Advokatbyrå, Stockholm. Åke Lundeberg är läkare med specialinriktning på psykiatri/psykoterapi. Förutom sin ordinarie läkarverksamhet har han som författare, utbildad violinpedagog och kommunikatör ägnat sig särskilt åt att utbilda artister och andra människor i konsten att framträda under press.

Läs mer om Att processa i tvistemål

Att processa i tvistemål

Juridik

Hitta Att processa i tvistemål även hos:
Rulla till toppen