Att arbeta med företagsanalys : analysmetoder för att upptäcka varningssignaler och styra mot uppställda mål

Att arbeta med företagsanalys : analysmetoder för att upptäcka varningssignaler och styra mot uppställda mål

I alla företag är lönsamhet ett av de viktigaste målen, eftersom detta skapar stabilitet och resurser för tillväxt. Att skapa lönsamhet blir därför ett av företagsledningens främsta ansvarsområden. I detta arbete krävs att effektiva och tydliga metoder används för att bekräfta att utvecklingen leder mot målen och för att fånga upp varningssignaler som kräver motåtgärder. De företag som lyckas bäst sin analys och styrning kommer att bli de mest stabila och lönsamma i framtiden. Den här boken behandlar generella analysmetoder som kan användas av de flesta företag för att upptäcka varningssignaler och styra mot uppställda målsättningar. Läs mer Tyngdpunkten i boken ligger på redovisningsbaserade metoder som nyckeltals- och kassaflödesanalys samt olika sambandsmodeller för simulering och strategiska beslut. Boken riktar sig till företagsledare, controllers och ekonomiska rådgivare samt till studenter på universitets- och högskolenivå. Den kan dessutom fungera som en uppslagsbok för ekonomiska bedömare som inte regelbundet arbetar med företagsanalys. Boken har fått en bred användning både inom näringslivet och på universitet och högskolor, och har sedan första upplagan fortlöpande uppdaterats med bland annat analys via responstabeller, en vidareutveckling av Dupont-modellen och kombinationstabeller för nyckeltalsanalys. Om författarna Mikael Carlson är civilekonom DHS och har varit verksam som lärare i företagsekonomi och revisor. Sedan 1988 verksam som konsult inom ekonomistyrning och affärsutveckling i det egna företaget Promik AB. Har ett flertal styrelseuppdrag och en bred erfarenhet av managementutbildning inom både mindre och börsnoterade bolag i Sverige och utomlands, och har skrivit flera böcker och artiklar inom området. Mikael Carlson har även ingått i referensgruppen för BAS Nyckeltal samt varit ordförande i den svenska branschorganisationen Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) och i det internationella samarbetsorganet Nordic Accountant Federation (NAF). Kontakta författaren på www.chefsutveckla.nu

Läs mer om Att arbeta med företagsanalys : analysmetoder för att upptäcka varningssignaler och styra mot uppställda mål

Att arbeta med företagsanalys : analysmetoder för att upptäcka varningssignaler och styra mot uppställda mål

Ekonomi & Management

Hitta Att arbeta med företagsanalys : analysmetoder för att upptäcka varningssignaler och styra mot uppställda mål även hos:
Rulla till toppen