Återgång i arbete – Processer, bedömningar, åtgärder

Återgång i arbete – Processer, bedömningar, åtgärder

Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda ?individen och för samhället. När en person helt eller delvis förlorar sin arbetsförmåga på grund av ohälsa ska olika aktörer i välfärds­samhället möjliggöra återgång i arbete. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen blir i en del fall komplex beroende på variationer i aktörernas perspektiv på arbetsförmåga, de bedömningsmetoder som används och vilka regelverk som är tillämpbara. Kunskapsbaserade åtgärder för att främja återgång i arbete involverar i allmänhet arbetsplatsen som en central ?aktör och arena för åtgärder, medan praktiken ofta är annorlunda. ?Boken belyser förut­sättningar för att implementera kunskapsbaserade utredningar och åtgärder i det svenska samhället, liksom komplexiteten ?i dessa processer. Boken vänder sig till personer som arbetar med bedömning av arbetsförmåga och med åtgärder för att främja återgång i arbete. Målgrupper är studerande och professionella som i sin yrkesutövning inom till exempel primärvården, företagshälsovården eller inom privata rehabiliterings­enheter arbetar med sjukskrivningsprocesser och arbetslivsinriktad rehabilitering. Boken riktar sig också till arbetsgivare och arbetsledare som har ansvar för sjukskrivna medarbetares återgång i arbete.

Läs mer om Återgång i arbete – Processer, bedömningar, åtgärder

Återgång i arbete – Processer, bedömningar, åtgärder

Medicin

Hitta Återgång i arbete – Processer, bedömningar, åtgärder även hos:
Rulla till toppen