Barn och nätverk

Barn och nätverk

Vad är det som gör att några barn mot alla odds klarar sig bra genom en svår uppväxt, medan det går snett för andra? Hur präglar social klasstillhörighet, kultur och religiös anknytning det sociala nätverket? Och hur kan professionella behandlare samarbeta med det privata nätverket? Social nätverksterapi bygger på metoder som innehåller ett systemteoretiskt perspektiv. I Barn och nätverk presenteras ett socialekologiskt perspektiv på barns utveckling. Författarna vill bidra till en fördjupad och vidgad förståelse genom att rikta sökarljuset mot hur familj, skola, vänner och grannar påverkar barns hälsa och sociala funktion. Denna andra upplaga är kraftigt omarbetad. Här beskrivs bl.a. nya metoder som tillkommit sedan förra upplagan: familjerådslag i barn- och ungdomsvården, Multisystemisk terapi (MST) av ungdom med allvarliga beteendeproblem och vårdmöten och vårdkretsmöten inom psykiatrin. Här beskrivs också den utveckling av nätverksmetoden, som gett upphov till flera olika sätt att rita kartor och att hålla möten. Författarna ger också en översiktlig beskrivning av olika typer av nätverksmöten som vuxit fram. Boken vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med utsatta barn; speciallärare, lärare, familjerådgivare, socialsekreterare, sjuksköterskor och psykologer.

Läs mer om Barn och nätverk

Barn och nätverk

Samhälle & Politik

Hitta Barn och nätverk även hos:
Rulla till toppen