Arbetsmiljö : handbok för chefer och skyddsombud

Arbetsmiljö : handbok för chefer och skyddsombud
Arbetsmiljö : handbok för chefer och skyddsombud
Beskrivning av Arbetsmiljö : handbok för chefer och skyddsombud

Varför en bok om arbetsmiljö? Arbetsmiljö är sannolikt ett av de mest väldokumenterade områdena inom arbetslivet. Exempelvis finns det mycket (och i många avseende bra) dokumentation på Arbetsmiljöverkets hemsida som kan vara till stor hjälp, både för chefer och skyddsombud. Utöver detta finns det ofta mycket dokumentation att ta del av via olika intresseorganisationer och företag som är verksamma inom arbetsmiljöområdet.Eftersom det finns så mycket dokumentation kan det ofta vara svårt att få en samlad, och inte allt för komplicerad bild av vad som gäller. Med denna bok i handen får läsaren en samlad inblick och vägledning i vardagens arbetsmiljöfrågor. Boken gör inte anspråk på att täcka in hela det arbetsmiljömässiga området. Boken fokuserar huvudsakligen på de vardagliga, praktiska arbetsmiljöfrågorna som uppkommer i arbetslivet. Detta är en informativ och lättläst handbok för chefer och skyddsombud och andra som är intresserade av att veta mer om arbetsmiljöfrågor.

Läs mer om Arbetsmiljö : handbok för chefer och skyddsombud...


Sök bästa pris på Arbetsmiljö : handbok för chefer och skyddsombud hos: