Arbetslivsfysiologi

Arbetslivsfysiologi

Ett väl fungerande samhälle är beroende av ett produktivt arbetsliv som inte bara ger arbetande människor en inkomst utan som även främjar deras hälsa och välbefinnande. Arbetslivsfysiologi handlar om den arbetande människans kroppsliga och mentala förutsättningar och behov samt hur de svarar mot villkoren i dagens arbetsliv. Boken förklarar samband mellan arbete, fysiskt välbefinnande och hälsa enligt senaste rön och teorier inom forskningen. Boken fokuserar på vanliga men påfrestande förhållanden i olika yrken i dagens arbetsliv. Det kan röra sig om ett arbete som är mentalt eller statiskt belastande, som innebär långvarigt stillasittande eller repetitiva rörelser, som är tungt, eller som sker på udda tider på dygnet eller i ett påfrestande klimat. Den berör några av dagens största folkhälsoproblem – besvär i rörelseorganen och stress – och beskriver hur dessa är kopplade till förhållanden hos den arbetande människan. Boken tar upp begreppet arbetsförmåga ur ett arbetslivsfysiologiskt perspektiv och beskriver hur arbetsförmågan kan bibehållas och främjas. Den orienterar även om metoder att observera hälsorisker i arbetet och upplyser om gällande relevant arbetsmiljölagstiftning. Råd och riktlinjer ges om hur ett bra arbetsliv kan utformas ur den arbetande individens, företagets och samhällets perspektiv med syftet ett gott arbetsliv för alla. Boken är till stor del praktiskt orienterad och användbar i arbetsmiljöarbete. Arbetslivsfysiologi är en lärobok för utbildningar och yrkesverksamma inom temat ’människan i arbete’, t.ex. inom företagshälsovård, -arbets- och miljömedicin och annan hälsofrämjande verksamhet. Den vänder sig även till skyddsombud, företagsledningar och fackliga organisationer samt till andra aktörer som påverkar arbetets uppläggning och innehåll.

Läs mer om Arbetslivsfysiologi

Arbetslivsfysiologi

Ekonomi & Management

Hitta Arbetslivsfysiologi även hos:
Rulla till toppen