Agil multiprojektledning med Puls : portföljledning, resursledning och produktledning

Agil multiprojektledning med Puls : portföljledning, resursledning och produktledning

Agil Multiprojektledning med Puls beskriver hur en organisation utformas och arbetar för att skapa effekter på marknaden i högre tempo än konkurrenterna. Innovationstakten sjunker i västvärlden. Utvecklingsorganisationerna förmår inte förnya företagets produkter med attraktiva erbjudanden. Istället hamnar man ofta i en destruktiv kostnadsjakt. Samtidigt har de projekt som man drivit förknippats med förseningar, överskriden budget och misslyckade lanseringar. Den medicinering som allmänt ordinerats har varit mer omfattande projektmodeller. I boken Agil Multiprojektledning med Puls menar författaren att analysen är fel. Tvärt om har införande av byråkratiska och riskminimerande projektmodeller kombinerat med en organisationsstruktur där kunskap är makt och fel inte tolereras skapat grogrund för regressiva beteenden. Det är inte projekten som huvudproblemet. Vad som saknas är en ändamålsenlig multiprojektledning som förmår forma strategier, fatta beslut och ständigt anpassa strategierna till förändringar i omvärlden. Boken utgår från fyra grundproblem: överbelastning och splittring av resurserna, svagt samarbete, bristande strategisk produktplanering samt en organisationsstruktur som hindrar utveckling och lärande. Dessa problem kan enbart lösas genom radikala förändringar av ledningsstrukturerna. Författaren föreslår en agil och arenabaserad organisationsmodell. Ett nätverk av pulsmöten som använder visualiserad information i ett pulsrum. Genom detta nätverk kan verksamheten ledas, värdeskapande arbete utföras samtidigt som man får en transparens på alla nivåer. Men inte med detaljstyrning och kontroll, som så ofta är fallet, utan via en struktur som tillåter verksamhetens olika delar att arbeta semi-autonomt, kopplade samman i en helhet. Produktutveckling är ett resultat av lärande, vilket gör delande av information och kunskap grundläggande för framgång. Ju mer verksamhetens aktörer kan interagera och ju oftare man kan ta beslut som fokuserar arbetet, desto snabbare går utveckling och lärande.

Läs mer om Agil multiprojektledning med Puls : portföljledning, resursledning och produktledning

Agil multiprojektledning med Puls : portföljledning, resursledning och produktledning

Ekonomi & Management

Hitta Agil multiprojektledning med Puls : portföljledning, resursledning och produktledning även hos:
Rulla till toppen