Access 1, Lösningar

Access 1, Lösningar

Företagsekonomi med entreprenörsperspektiv! Tycker du om att variera din undervisning och ditt arbetssätt? I så fall är Access en bok för dig! Upplägget fungerar såväl för en traditionell undervisning som för ett mer projektorienterat arbetssätt. Läs mer Utmärkande drag – Den röda tråden som genomsyrar materialet – Tydligt entreprenörstänkande – Brett urval av arbetsuppgifter – Uppmuntrar till ett flexibelt arbetssätt – Elevlicens till Visma SPCS ekonomiprogram I Access möter den klassiska företagsekonomin ett entreprenörstänkande. Steg för steg får vi följa med på en företagsekonomisk resa, från den första företagsidén, till hur man startar ett företag och får det lönsamt och slutligen till marknadsföringen och den avslutande redovisningen. Bokens tydliga röda tråd ger eleverna en gedigen förståelse för logiken i ett företags ekonomi och hjälper till att placera olika begrepp i sitt rätta sammanhang. Faktabokens texter varvas med exempel från verkliga företag som speglar den kreativitet, det nytänkande och den entreprenörsanda som är så viktig inom företagsvärlden. Ett flexibelt arbetssätt I uppgiftsboken finns ett stort antal uppgifter av olika karaktär och svårighetsgrad, samt en mängd datortillämpningar som ger variation åt studierna. I varje kapitel finns en fältuppgift som heter ”Fråga företaget” för att eleverna ska få en möjlighet att se hur teorin används ute på fältet. För att knyta samman kunskaperna i kapitlen finns dessutom: – Ett praktikfall, som är en större uppgift med delar från de olika kapitlen i blocket. – En projektuppgift, i vilken eleverna själva kan ”starta” ett företag och driva det genom bokens samtliga kapitel och därigenom omsätta teorin i praktisk nytta. – En fadderuppgift, som innebär att man håller kontakt med ett företag under hela kursen och frågar hur detta företag gör i olika situationer. Access Företagsekonomi 1 Block 1 – Entreprenörskap Block 2 – Från idé till företag Block 3 – Skapa lönsamt företag Block 4 – Planera och organisera Block 5 – Marknadsföra företaget Block 6 – Redovisning Access Företagsekonomi 2 Block 1 – Företagande i en global värld – att göra affärer i en global värld Block 2 – Marknadsföring Block 3 – Inköp och kalkylering Block 4 – Att organisera företaget Block 5 – Bokföring och bokslut Block 6 – Uppföljning av verksamheten Vill du som är lärare utbilda i Sveriges mest använda ekonomiprogram? Kontakta Visma Spcs angående utbildningslicenser, läs mer på vismaspcs.se/produkter/skola

Läs mer om Access 1, Lösningar

Access 1, Lösningar

Ekonomi & Management

Hitta Access 1, Lösningar även hos:
Rulla till toppen