A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK guide)

A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK guide)

Av projektledare, för projektledareOm PMBOK GuideÅr 1983 samlades en grupp volontärer från Project Management Institute (PMI®) med det banbrytande syftet att skapa en samlad kunskapsbas för projektledning. Genom denna insats utvecklades senare den globala standarden för projektledning; A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Även om organisationer och verksamheter har förändrats avsevärt de senaste årtionden, kvarstår det faktum att god projektledningspraxis är en av de mest avgörande faktorerna för framgångsrika verksamhetsresultat. Detta adderar värde, avancerade strategier samt ökar en verksamhets konkurrensfördelar.Idag är PMBOK Guide allmänt erkänd som en heltäckande vägledning för god projektledningspraxis. Varför? För att den är unikt utvecklad av projektledare, för projektledare. Ett kärnteam av 100 globala utövare/volontärer bidrar till framtagandet av varje version av PMBOK® Guide. I utkastsfasen ärPMBOK Guide öppen för publik granskning där kärnteamet granskar och hanterar samtliga kommentarer. Över 8500 kommentarer erhölls vid framtagandet av den sjätte utgåvan av PMBOK Guides, vilket gör den till en betydande produkt från projektledningsnätverket samt ett essentiellt verktyg för alla projektledare.Om den sjätte utgåvanGenom den sjätte utgåvan innehåller PMBOK Guide nu för första gången vägledning i tillämpningen av god projektledningspraxis i agila eller adaptiva projektmiljöer. Adderandet av denna kunskap gör boken till en av de starkaste och mest mångsidiga kunskapskällorna för dagens projektledare.Varje sektion (kunskapsområde) i guiden innehåller nu fyra inledande avsnitt; Nyckelkoncept, trender och ny praxis, överväganden vid projektanpassning samt överväganden för agila/adaptiva miljöer.I den sjätte utgåvan läggs större vikt vid den strategiska och affärsinriktade aspekten av projektledning, med en diskussion kring projektledningsrelaterade affärsdokument i de tre första kapitlen. Ett nytt avsnitt om projektledarrollen har inkluderats, där PMI Talent Triangle och de förmågor som krävs för att göra projektledare mer konkurrenskraftiga diskuteras – tekniska, ledarskapsrelaterade samt strategiska och affärsmässiga. Slutligen ?nner du ett appendix om agila/adaptiva projektmiljöer.

Läs mer om A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK guide)

A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK guide)

Ekonomi & Management

Hitta A guide to the project management body of knowledge : (PMBOK guide) även hos:
Rulla till toppen