5S för alla

5S för alla

Detta är en praktisk 5S handbok för alla, oavsett vilken verksamhet man arbetar i eller vilken roll man har som medarbetare. Boken beskriver hur man skapar ordning och reda på alla olika typer av arbetsplatser. Boken är koncentrerad och effektiv. Metod och genomförande beskrivs enligt den ursprungliga Japanska originalmetoden . Boken innehåller mycket praktisk vägledning. Även exempel på mallar, checklistor, m.m. finns med som bilagor. Boken kan ses som en komplett manual för ett långsiktigt 5S-genomförande för alla. Den beskriver också varför många organisationer inte når framgång fullt ut med sitt 5S-genomförande, vilka fallgropar och klassiska fel som ofta görs. Boken genomsyras också av svaren på frågorna ” varför 5S ?” och ”varför ska vi ha ordning och reda på vår arbetsplats?”. Rolf Ohlsson har arbetat sedan 1991 med Lean och 5S, både i linjebefattningar och som konsult. Han har en mycket omfattande erfarenhet av 5S och Lean genomförande i olika typer av verksamheter.    

Läs mer om 5S för alla

5S för alla

Ekonomi & Management

Hitta 5S för alla även hos:
Rulla till toppen