Vindarna från väster : lärdomar från den keltiska kyrkan

Vindarna från väster : lärdomar från den keltiska kyrkan

Vindarna verkar vara västliga! Åtminstone verkar de kulturella, ideologiska och religiösa vindarna huvudsakligen ha kommit västerifrån under de senaste femtio åren. Influenserna från brittiska öarna och Nordamerika har påverkat vår kultur och vårt samhällsklimat och format ett postmodernt samhälle. Ett samhälle som är väldigt annorlunda än det som fanns bara för några årtionden sedan. Trots att den kristna kyrkan växer som aldrig förr, främst på det södra halvklotet ser vi så lite av andlig tillväxt i det Sverige som sakta men säkert har förändrats. På 400-talet växte den keltiska kyrkan fram på Irland, i ett samhällsklimat som hade många likheter med vårt. Väckelsevindarna därifrån blåste vidare över de brittiska öarna, över Europa och ända till Sverige. Den passionerade, naturliga och vardagsnära andligheten som de keltiska kristna bar inom sig förnyade människor, kyrkor och folk. Man byggde kloster som blev ett slags missions- och kulturcentra runt om i Europa, centra som inte bara förändrade utan också nydanade hela samhällen. Denna bok beskriver keltisk kristendom som en profetisk kristendom in i vår tid. Det är dags för nygamla vindar från väster! Per-Eive lyfter fram den gamla keltiska kristendomens autentiska och livsnära liv som på ett dynamiskt sätt även kan fungera i vår postmodernistiska tid. Boken rekommenderas på det varmaste./Klas Lundström, Teol dr i kyrkohistoria och lärare på Johannelunds teologiska högskola. Den keltiska tron har väckt nyupptäckt intresse under de senaste åren.Den kombination av inre kraftsamling och utåtriktad mission, som karakteriserade den keltiska fromheten, behövs också idag.Per-Eive Berndtsson, som själv i sin person mer än de flesta personifierar denna kristendomens sida inåt och utåt, kommer förhoppningsvis att bidra till att dagens kristenhet till fullo återupptäcker kallelsen att söka Gud vid altaret och söka människorna i världen./Carl-Erik Sahlberg, Domkyrkokommunister i S:ta Clara kyrka i Stockholm teol dr och docent i kyrkohistoria. Boken är godkänd som studiecirkelmaterial. Per-Eive Berndtsson är präst i EFS i Halmstad, sedan starten i Johanneskyrkan 1988 . Numera bedrivs verksamheten på Kornhill, som är ett slags ’keltiskt kloster i modern tappning’. Per-Eive är också engagerad i ett nationellt projekt för församlingsplantering, samt förkunnare på olika möten och konferenser runt om i landet.

Läs mer om Vindarna från väster : lärdomar från den keltiska kyrkan

Vindarna från väster : lärdomar från den keltiska kyrkan

Filosofi & Religion

Hitta Vindarna från väster : lärdomar från den keltiska kyrkan även hos:
Rulla till toppen