Vårdhygien för sjuksköterskor : med bakgrund i mikrobiologi och infektionssjukdomar

Vårdhygien för sjuksköterskor : med bakgrund i mikrobiologi och infektionssjukdomar

Vårdhygien är en mångbottnad, fascinerande och utmanande specialitet. Den omfattar inte bara kliniska rutiner vid vård av patienter utan även de vårdhygieniska aspekterna på miljön, liksom allmänhetens och vårdpersonalens hälsa och säkerhet. Det är därför viktigt att alla inom hälso- och sjukvården är väl insatta i de vårdhygieniska principerna. Boken inleds med en översikt över området och över vårdhygienens historia. Sedan följer en redogörelse för grundläggande mikrobiologi och virologi, det mikrobiologiska laboratoriets roll samt provtagning för undersökning. Därefter behandlas principer och praxis för smittskydd och vårdhygien i förhållande till allmänna smittskyddsåtgärder. Olika typer av vårdrelaterade infektioner beskrivs, liksom frågor kring dekontaminering, hantering av invasiv utrustning, handhygien och problemet med antimikrobiell resistens. Bokens andra del går djupare in på några vanliga vårdrelaterade infektioner, bland annat meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) och antibiotikaresistenta koliformer. Här behandlas även några andra smittsamma sjukdomar som är särskilt problematiska för hälso- och sjukvårdspersonal. Vårdhygien för sjuksköterskor är i första hand tänkt för studenter på grundläggande nivå inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna, men kan även vara relevant för yrkesverksamma som vill uppdatera sina kunskaper.

Läs mer om Vårdhygien för sjuksköterskor : med bakgrund i mikrobiologi och infektionssjukdomar

Vårdhygien för sjuksköterskor : med bakgrund i mikrobiologi och infektionssjukdomar

Medicin

Hitta Vårdhygien för sjuksköterskor : med bakgrund i mikrobiologi och infektionssjukdomar även hos:
Rulla till toppen